onderwijs

hbo en universiteit

Op het hbo en de universiteit is het niet mogelijk om gebruik te maken van leerlinggebonden financiering. De onderwijsinstellingen zijn wel verplicht om mee te werken aan aanpassingen die noodzakelijk en geschikt zijn om de opleiding met een beperking te kunnen afronden.

Meer informatie over studeren met een handicap vindt u op de site van Handicap + Studie.

Aparte regelingen bij studeren met een handicap en studiefinanciering
Voor studenten met een handicap of chronische ziekte bestaan er binnen de studiefinanciering speciale regelingen. De belangrijkste zijn dat :

  • Er bij studievertraging mogelijk langer recht is op een prestatiebeurs of verlenging van de diplomatermijn
  • Als het vanwege structurele bijzondere omstandigheden niet meer mogelijk is om een diploma te halen, kan de prestatiebeurs worden omgezet in een gift. Dit geldt in ieder geval als iemand tijdens de studie voor meer dan¬†tachtig procent¬†arbeidsongeschikt wordt verklaard en in aanmerking komt voor Wajong.
  • Als iemands ziekte of handicap tijdens de studie erger wordt waardoor het beroep waarvoor iemand wordt opgeleid niet meer haalbaar is, dan kan de student verzoeken om nieuwe studiefinanciering voor een passender opleiding.

In alle gevallen dient de student eerst contact op te nemen met de decaan van de onderwijsinstelling.

Studiefinanciering niet gekort op Wajong-uitkering
Studiefinanciering wordt voor de Wajong niet als inkomen gezien. Daarom wordt studiefinanciering niet gekort op de Wajong-uitkering.

Wajong-uitkering kan wel gekort worden op basisbeurs
Voor de studiefinanciering wordt de Wajong-uitkering als bijverdiensten gezien. Bijverdiensten boven een bepaald bedrag, worden door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)gekort op de studiefinanciering. Meer informatie over hoeveel een student mag bijverdienen vindt u op de site van DUO.

UWV

Vergoedingen en hulpmiddelen voor leerlingen en studenten met een ziekte of handicap. Download de brochure
Hoe kan UWV mij of mijn kind helpen bij het volgen van onderwijs?

informatie voor ouders

Op regelhulp.nl vindt u informatie over alle ondersteuning die uw kind in het onderwijs kan krijgen.

werkscholen

De Werkschool helpt je kind straks samen met je eigen school bij het vinden van betaald werk. Kijk op de site voor meer info en vraag op school naar de werkschool!