onderwijs

ondersteuning binnen het reguliere onderwijs

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig op school? Overleg hierover dan met de docent of decaan van uw kind. Het is goed om vooraf te weten dat uw kind recht heeft op gelijke behandeling in het onderwijs. Op elk schoolniveau is het verboden om leerlingen op basis van hun ziekte of handicap ongelijk te behandelen bij:

  • de toegang tot het onderwijs
  • het aanbieden van onderwijs
  • het afnemen van toetsen
  • het afsluiten van onderwijs

Als een leerling of u als ouder vraagt om een aanpassing (bijvoorbeeld van lesmateriaal of extra tijd voor een examen) dan mag de school dat alleen weigeren als het realiseren ervan een onevenredige belasting voor de school is.

Wilt u meer informatie over gelijke behandeling op school? Kijk dan op de site van de Commissie Gelijke Behandeling.

Er is een aantal regelingen die het makkelijker maakt om passend onderwijs op school te regelen:

Daarnaast is er nog een aantal speciale aandachtspunten voor:

UWV

Vergoedingen en hulpmiddelen voor leerlingen en studenten met een ziekte of handicap. Download de brochure
Hoe kan UWV mij of mijn kind helpen bij het volgen van onderwijs?

informatie voor ouders

Op regelhulp.nl vindt u informatie over alle ondersteuning die uw kind in het onderwijs kan krijgen.

werkscholen

De Werkschool helpt je kind straks samen met je eigen school bij het vinden van betaald werk. Kijk op de site voor meer info en vraag op school naar de werkschool!