onderwijs

kiezen tussen regulier of speciaal onderwijs

Als uw kind beperkingen heeft die zulke gevolgen hebben voor het volgen van onderwijs dat gewoon onderwijs met een paar kleine aanpassingen niet mogelijk is. Dan zult u moeten kijken of uw kind met extra begeleiding het reguliere onderwijs kan volgen of dat het toch beter is om te kijken naar een speciale school.

De keuze wordt voor een deel bepaald door de ernst van de beperkingen van uw kind. Maar ook andere factoren spelen een rol. We zetten enkele voor- en nadelen van regulier en speciaal onderwijs voor u op een rij.

De voordelen van regulier onderwijs

 • Uw kind gaat naar een normale school en doet daarmee gewoon mee met anderen.
 • Meer contact met kinderen zonder beperking.
 • Dichtbij huis, weinig reistijd en door school vrienden die in de buurt wonen.
 • Uw kind wordt misschien meer gestimuleerd in een omgeving met kinderen zonder beperking.
 • Makkelijker doorstromen naar regulier vervolgonderwijs.

De nadelen van regulier onderwijs

 • Minder mogelijkheden om onderwijs aan kind aan te passen (grotere klassen, hoger niveau).
 • Uw kind valt op binnen de groep. Dat kan leiden tot pesten of het minder snel leggen van sociale contacten.
 • Uw kind kan misschien niet aan alle activiteiten meedoen.

De voordelen van speciaal onderwijs

 • Het onderwijs is aangepast aan kinderen met een beperking.
 • Kleine klassen, meer aandacht voor uw kind.
 • Alle kinderen hebben beperkingen, uw kind is geen uitzondering. Daardoor uw kind snel(ler) sociale contacten leggen.

De nadelen van speciaal onderwijs

 • Scholen zijn vaak verder weg en leerlingen komen van ver. Uw kind moet waarschijnlijk langer reizen naar school. Vrienden van school wonen verder weg, waardoor contact buiten school om moeilijker is.
 • Er zijn minder contacten met kinderen zonder beperking. Uw kind raakt minder gewend aan meedoen in een gewone omgeving.
 • Doorstroming naar regulier en hoger onderwijs is moeilijker.

U zult zich dus eerst moeten afvragen op welk soort onderwijs uw kind het beste op zijn plek is. Waar krijgt hij de beste kansen? In alle gevallen is het verstandig om met de school van uw keuze te praten over de manier waarop zij met uw kind zullen omgaan.

Hulp bij het vinden van een goede plek in het reguliere onderwijs
De chronisch zieken en gehandicaptenraad heeft een werkmap ontwikkeld voor ouders die voor hun kind een plek binnen het reguliere onderwijs zoeken. In deze map vindt u informatie en tips om te zorgen dat uw kind welkom is op de school van uw keuze. De werkmap.

UWV

Vergoedingen en hulpmiddelen voor leerlingen en studenten met een ziekte of handicap. Download de brochure
Hoe kan UWV mij of mijn kind helpen bij het volgen van onderwijs?

informatie voor ouders

Op regelhulp.nl vindt u informatie over alle ondersteuning die uw kind in het onderwijs kan krijgen.

werkscholen

De Werkschool helpt je kind straks samen met je eigen school bij het vinden van betaald werk. Kijk op de site voor meer info en vraag op school naar de werkschool!