onderwijs

beroep en studie kiezen

Kinderen met een beperking dromen net als andere kinderen vaak van beroepen die ze later waarschijnlijk niet gaan uitoefenen. Wie wilde er vroeger nou geen piloot, voetballer, dierenarts of prinses worden. Rem uw kind niet bij voorbaat af in zijn of haar ambities.

Wordt uw kind ouder en moet er een vervolgopleiding of beroep gekozen worden? Vraag dan aan uw kind waar het goed in is en wat het graag zou willen. Mensen met een beperking kunnen vaak veel meer dan verwacht wordt. Zoek samen eens op internet naar voorbeelden van wat andere mensen met een beperking hebben bereikt. Natuurlijk kan het geen kwaad om na te denken over de kansen op werk na de opleiding.

Geen idee welke studie geschikt is? Expertisecentrum Handicap + Studie heeft een speciale beroepentest gemaakt voor jongeren met een beperking. Uw kind kan de test maken op de eigen school. Er zijn tests voor het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hbo en de universiteit. De decaan of studieadviseur van uw kind kan de test opvragen bij Handicap + Studie

Een bepaalde richting verbieden, werkt voor veel kinderen niet motiverend. Wil uw kind een beroep waarvan u of school denkt dat het niet haalbaar is? Misschien is het mogelijk om uw kind te laten ervaren wat de mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld door stage te lopen of een dagje mee te lopen met iemand die dat werk doet. Uw kind komt er dan zelf achter welke belemmeringen er zijn bij het werk dat het wil gaan doen. Misschien besluit uw kind daarna toch wat anders te gaan doen.

UWV

Vergoedingen en hulpmiddelen voor leerlingen en studenten met een ziekte of handicap. Download de brochure
Hoe kan UWV mij of mijn kind helpen bij het volgen van onderwijs?

informatie voor ouders

Op regelhulp.nl vindt u informatie over alle ondersteuning die uw kind in het onderwijs kan krijgen.

werkscholen

De Werkschool helpt je kind straks samen met je eigen school bij het vinden van betaald werk. Kijk op de site voor meer info en vraag op school naar de werkschool!