onderwijs

Onderwijs bereidt kinderen voor op de toekomst. Een goede opleiding geeft meer kans op een baan. En met een baan zijn jongeren meer economisch zelfstandig.

Het is de bedoeling dat in Nederland elk kind onderwijs krijgt dat het beste past bij zijn of haar mogelijkheden en beperkingen. Leerlingen met een ziekte of handicap kunnen ondersteuning krijgen binnen het 'gewone' onderwijs of gaan naar speciale scholen.

Wat is een goede school voor uw kind? En welke opleiding biedt uw kind de beste perspectieven op de arbeidsmarkt? De keuze voor een school vraagt extra aandacht als uw kind een beperking heeft.

UWV

Vergoedingen en hulpmiddelen voor leerlingen en studenten met een ziekte of handicap. Download de brochure
Hoe kan UWV mij of mijn kind helpen bij het volgen van onderwijs?

informatie voor ouders

Op regelhulp.nl vindt u informatie over alle ondersteuning die uw kind in het onderwijs kan krijgen.

werkscholen

De Werkschool helpt je kind straks samen met je eigen school bij het vinden van betaald werk. Kijk op de site voor meer info en vraag op school naar de werkschool!