CrossOver voor ouders

Zoveel mogelijk jongeren met een beperking zelfstandig laten worden en een eigen plaats in de maatschappij laten vinden: dat is het doel van Kennisconsortium CrossOver. Ouders spelen een belangrijke rol bij het zelfstandig worden van jongeren met een beperking. Wat kunt u doen? En waar moet u op letten? Op deze site vindt u informatie en advies. >

websites en organisaties

Wilt u persoonlijk advies? Dan kunt u terecht bij Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Dit is een inlooppunt voor gezinnen. Ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals kunnen hier terecht met alle vragen over opvoeden en opgroeien.

MEE geeft informatie en advies over opvoedingsvragen, maar ook praktische ondersteuning. MEE kan uw diagnostische vraag helpen verhelderen.

Ouderverenigingen
Wilt u meer weten over de ziekte of handicap van uw kind en hoe daar als ouder mee om te gaan? Dan kunt u terecht bij patiënten- of ouderverenigingen. Enkele belangrijke zijn: Balans voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen, Bosk voor ouders van kinderen met een motorische handicap en Platform VG voor ouders van kinderen met een verstandelijke beperking. Meer ouder- en patientenverenigingen vindt u op de website van de NPCF

Meer websites en organisaties >

sensoor

Soms is het fijn om even met iemand te kunnen praten. Om samen met iemand naar een oplossing te zoeken. www.sensoor.nl

werk

Als het goed is, is uw kind na het afronden van het onderwijs klaar voor de eerste baan. Voor jongeren met een beperking is de stap van school naar werk vaak moeilijker dan voor andere jongeren. Neem een kijkje onder werk en zie waar uw kind bij het zoeken en houden van een baan rekening mee kan houden >

Project Thuis

Het project Thuis heeft als doel het informatie- en ondersteuningsaanbod voor ouders van kinderen met een beperking of chronische aandoening te verbeteren.

regelhulp

Op Regelhulp vindt u een overzicht van regelingen op het terrein van zorg, werk, uitkeringen en andere voorzieningen. Via deze site kunt u officiële aanvraagformulieren invullen.