CrossOvernieuws

Benut advies UWV bij uitvoeren Participatiewet

Als uw organisatie functies wil creëren voor arbeidsgehandicapten, kunt u bij UWV om een ‘bedrijfsadvies inclusieve organisatie’ vragen. UWV analyseert dan welke baanmogelijkheden u he eft voor arbeidsgehandicapten. Het advies dat hieruit volgt kunt u ook gebruiken voor de uitvoering van de Participatiewet. UWV startte deze pilot al medio 2013, maar sinds kort behoort het tot hun vaste dienstverlening.

Veel mensen met een arbeidsbeperking kunnen niet helemaal zelfstandig functioneren. Wel zijn de meesten in staat om elementaire taken uit te voeren. Dit zijn werkzaamheden waarvoor geen vooropleiding nodig is en die vaak routinematig zijn. Door elementaire taken aan bestaande functies te onttrekken en eenvoudige taken te combineren, kunt u nieuwe functies creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Voor de andere werknemers heeft dit als voordeel dat zij zich op hun kerntaken kunnen richten.

Voorwaarden voor productieve bijdrage arbeidsgehandicapte

Als u wilt weten welke mogelijkheden er in uw organisatie zijn voor mensen met een arbeidsbeperking, kunt u bij UWV terecht voor het zogenoemde ‘bedrijfsadvies inclusieve organisatie’. UWV analyseert dan bestaande functies en kijkt of van de eenvoudige taken nieuwe functies gevormd kunnen worden zonder dat dit de werkprocessen verstoort of collega’s nadeel ervan ondervinden.
Om mensen met een arbeidsbeperking een productieve bijdrage te laten leveren, moet u in ieder geval zorgen voor:

  • eenvoudige werkzaamheden;
  • een gestructureerde werkomgeving;
  • adequate begeleiding op de werkvloer door leidinggevenden en collega’s.

Bedrijfsadvies gebruiken voor toepassing Participatiewet

Het ‘bedrijfsadvies inclusieve organisatie’ is voor u interessant als u zich wilt voorbereiden op de toepassing van de Participatiewet, waarover u meer kunt lezen in het bericht ‘Voorbereiden op quotum arbeidsgehandicapten?’. Tot eind december kunt u voor het creëren van functies voor arbeidsgehandicapten ook een adviestraject aanvragen bij Werkgeversvereniging AWVN.

Bron: HR Rendement

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel