CrossOvernieuws

juni

26.06.14

Koplopers gevraagd
De Participatiewet zorgt ervoor dat de participatie van mensen met een arbeidsbeperking hoog op de agenda is komen te staan. Niet alleen binnen de politiek, maar ook binnen het bedrijfsleven. Een aantal werkgevers loopt hierbij voorop en steekt veel energie in het thema. Bijvoorbeeld DSM, dat een heus ‘Wajongloket’ heeft opgericht. >

25.06.14

Vergroot kansen op de arbeidsmarkt met de Europass
Vergroot je kansen op de arbeidsmarkt, door je vrijwilligerswerkervaring in je Europass te laten vermelden. >

24.06.14

Participatiemaatschappij: van woorden naar daden
Alle politieke partijen willen ‘de burger in de eigen kracht’ zetten. Dat abstracte concept brengt sociale vernieuwing niet veel verder. Evenmin als andere toverwoorden, zoals participatiesamenleving, kanteling, doe-het-zelf-democratie en big society. >

19.06.14

Tussenscore sectorplannen: 185.000 mensen aan het werk
In de eerste aanvraagperiode worden 185 duizend mensen geholpen door de sectorplannen voor een bedrag van ruim 230 miljoen euro. De sectoren zelf leggen minimaal hetzelfde bedrag bij. Het meeste geld gaat naar begeleiding van ontslagen werknemers naar ander werk, extra leerwerkplekken voor jongeren of het in dienst nemen van mensen met weinig kansen op werk. Ook  wordt  veel geïnvesteerd in scholing. >

17.06.14

Zelfregie met de EigenWerkWijzer
De EigenWerkWijzer (Voorheen Makkekaart) is een instrument waarmee een cliënt inzicht krijgt in zijn of haar mogelijkheden en grenzen, hoe die te managen, en hoe hij of zij duurzaam optimaal kan werken én leven met een functiebeperking of chronische ziekte. >

12.06.14

Eenzijdige focus op 'mogelijkheden' werkt niet
Vaak staan in lokale notities over participatiebeleid de 'mogelijkheden' van jongeren met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen centraal. Op zich is dat prima. Zolang niet verdoezeld wordt dat er ook on-vermogen is. >

12.06.14

ESF ondersteunt Participatiewet met €114 miljoen
Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid roept arbeidsmarktregio’s op een beroep te doen op de 114 miljoen euro die beschikbaar komt ter ondersteuning van de Participatiewet. Deze gelden komen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) en zijn beschikbaar voor de arbeidsmarktregio’s. >

10.06.14

Vrijwilligerswerk levert veel op
Het verrichten van vrijwilligerswerk levert veel voordelen op voor werkgevers en werknemers. Werknemers die vrijwilligerswerk doen, zijn namelijk minder gestrest, hebben een betere gezondheid en zijn gelukkiger. >

10.06.14

Werkgever kiest vaker ZZP'er dan uitzendkracht
Het percentage bedrijven dat zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) inzet is de afgelopen twee jaar verdubbeld. Dit blijkt uit onderzoek van UWV naar de vraagzijde van de Nederlandse arbeidsmarkt. Werkte in 2011 nog 16% van de bedrijven met ZZP’ers, het afgelopen jaar was het aandeel gegroeid tot 31%. ZZP’ers zijn daarmee voor het eerst gewilder dan uitzendkrachten. Vooral grote werkgevers doen een beroep op zelfstandigen. >

05.06.14

5 tips signaleren NAH
Met deze 5 tips kunt u niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij kinderen en jongeren signaleren en verwijzen naar passende zorg. >

03.06.14

Innovatief en kleinschalig onderwijs
Om studenten zich beter thuis te laten voelen wil minister Bussemaker dat mbo-scholen hun onderwijs kleinschaliger organiseren, door het vorm te geven binnen mbo-colleges onder leiding van een onderwijskundig leider. Doel is dat meer jongeren met overtuiging kiezen voor een beroepsopleiding. >

03.06.14

Internationale toegankelijkheidstool
Planat is een Engelstalige internationale online tool waarmee je overal ter wereld toegankelijke plaatsen voor personen met een beperking kan vinden. Voor ondernemers is de tool interessant om hun toegankelijke bedrijf te promoten, of voor tips om hun toegankelijkheid te verbeteren. >

juni

juni

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel