CrossOvernieuws

Functiecreatie en kostenbesparing gaat prima samen

Wat betekent het financieel om, door functiecreatie, medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst te nemen? SBCM heeft bij acht werkgevers onderzocht wat de financiële kosten en baten van functiecreatie zijn voor een reguliere werkgever. Wat blijkt? Werken met mensen met een arbeidsbeperking via functiecreatie is minimaal kostenneutraal. De resultaten van het onderzoek zijn gebundeld in een overzichtelijke brochure. Daarnaast is een model beschikbaar, waarmee de werkgever zelf direct het financiële plaatje kan berekenen.

Doelen

  • Werkgevers een stramien/model bieden dat hen in staat stelt de kosten en baten van functiecreatie inzichtelijk te maken.
  • Werkgevers met acht business cases inzicht geven in de economische waarde van het werken met functiecreatie, om hen te stimuleren er zelf mee aan de slag te gaan.

Doelgroep

  • Reguliere werkgevers
  • Management
  • Accounthouders
  • Detacheringsconsulenten

Hoe werkt het?

De brochure is een hulpmiddel om de economische waarde van functiecreatie inzichtelijk te maken. De brochure bevat acht praktijkvoorbeelden van werkgevers die functiecreatie hebben ingezet. Bij elk voorbeeld is het financiële model functiecreatie ingevuld, waaruit direct valt af te lezen wat de toepassing van functiecreatie heeft opgeleverd. Uit de voorbeelden blijkt dat functiecreatie minimaal op termijn kostenneutraal is.
Het financiële model is ook apart te downloaden. Daarmee kan de werkgever zelf direct berekenen wat de voordelen zijn van functiecreatie voor zijn bedrijf.

Bron: SBCM

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel