CrossOvernieuws

juli

24.07.14

Fries project is 'ympuls foar arbeidsmerk'
“Ik ben erg blij met deze kans. Het geeft veel jongeren net dat steuntje in de rug die ze nodig hebben. Het is lastig om nu een baan te vinden, want overal wordt werkervaring gevraagd. Dus voor mij was dit echt een openbaring,” vertelt Eelkje Idsardi trainee bij Netwerk Noordoost Fryslân. >

23.07.14

Kieskeurig: studiekeuzetest voor jongeren met autisme
Studeren met autisme, dat is niet altijd even makkelijk. Het kiezen van de juiste studie is daarom extra belangrijk. Maar hier gaat het bij autistische jongeren vaak mis. >

23.07.14

Quotumwet: 'werkgevers nemen boete wel voor lief'
Het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn. Met die boodschap probeert Bert van Boggelen, kwartiermaker van werkgeversinitiatief De Normaalste Zaak, het draagvlak voor inclusief ondernemen onder werkgevers te vergroten. >

22.07.14

Anita Witzier laat zich opnemen in kliniek
Anita Witzier heeft zich laten opnemen in een psychiatrische kliniek. De presentatrice is daar voor de opnames van haar nieuwe programma Anita Wordt Opgenomen, waarin ze enkele weken meeleeft met cliënten, behandelaars en verpleegkundigen. Dat liet de KRO woensdagochtend weten. >

17.07.14

Participatie opgelegd of uit eigen initiatief?
Uitermate kritisch zijn de Amsterdamse sociologen Jan Willem Duyvendak en Evelien Tonkens over de participatiemaatschappij, die ‘van bovenaf’ wordt opgelegd. Maar Doortje Kal vindt dat ze daarmee over het hoofd zien dat het ook om een beweging ‘van onderop’ gaat. >

17.07.14

Primeur: werkeloosheid daalt nu echt
Het CBS heeft vandaag bekendgemaakt dat de werkloosheid voor het eerst dit jaar is afgenomen doordat er meer mensen aan het werk zijn. In maart daalde het aantal werklozen ook, maar toen was de oorzaak dat mensen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt. De werkloosheid is in mei gedaald met 14 duizend personen en kwam uit op 8,6 procent van de beroepsbevolking. >

16.07.14

De paradox van solliciteren in crisistijden
Wie werkloos is en voor het inkomen de eigen broek niet kan ophouden, komt in de regel in aanmerking voor financiële bijstand. In ons land komt dat neer op een WW-uitkering van UWV of een bijstandsuitkering van de gemeente. Daarvoor hanteren wij naast het principe van ‘het recht hebben op’ ook steeds meer het principe van de wederkerigheid. Oftewel: wie wat krijgt, mag er ook wel wat voor (terug) doen. >

15.07.14

Informele zorg dankzij sociaal ondernemers
Met de decentralisaties van zorg en participatie in het vooruitzicht, worden gemeenten binnenkort geconfronteerd met meer taken en minder geld om zorg te verlenen. Het belang van informele zorgverlening wordt zodoende steeds groter. Steeds meer sociaal ondernemers springen in dit gat en komen met innovatieve oplossingen om op succesvolle wijze burgers te activeren. Zodoende worden zij steeds meer een interessante/serieuze partner voor gemeente. Wat drijft deze ondernemers? En hoe komt een succesvolle samenwerking tussen sociaal ondernemers en gemeenten op dit onderwerp tot stand? >

11.07.14

Functiecreatie en kostenbesparing gaat prima samen
Wat betekent het financieel om, door functiecreatie, medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst te nemen? SBCM heeft bij acht werkgevers onderzocht wat de financiële kosten en baten van functiecreatie zijn voor een reguliere werkgever. Wat blijkt? Werken met mensen met een arbeidsbeperking via functiecreatie is minimaal kostenneutraal. De resultaten van het onderzoek zijn gebundeld in een overzichtelijke brochure. Daarnaast is een model beschikbaar, waarmee de werkgever zelf direct het financiële plaatje kan berekenen. >

10.07.14

Nederlands Wajongproject als voorbeeld op DVD van Verenigde Naties
Als onderdeel van een pilotproject samen met UWV en ROC Mondriaan, ontwikkelde Middin een korte film om te illustreren wat het project, "Wajongeren aan de slag, midden in de zorg", inhoudt: Wajongeren zonder startkwalificaties en met interesse in een baan in de zorg een betere kans geven op de arbeidsmarkt door een BBL opleiding voor Zorghulp, MBO niveau 1 aan te bieden. >

09.07.14

Eerste Kamer stemt met minimaal verschil voor Wmo 2015 
De Eerste Kamer heeft dinsdag 8 juli 2014 na een debat met staatssecretaris Van Rijn (VWS) en minister Plasterk (BZK) de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 aangenomen. 37 senatoren stemden voor, 36 senatoren stemden tegen. >

08.07.14

Actieplan kabinet redt meer dan 10.000 zorgbanen
Minister Asscher (SZW) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) introduceren vandaag de huishoudelijke hulp toelage. Mensen die hulp nodig hebben maar niet alles zelf kunnen betalen, krijgen een toelage zodat ze hun huishoudelijke hulp kunnen behouden. Met deze toelage kunnen ruim 10.000 banen behouden blijven. Het kabinet heeft hiervoor € 75 miljoen beschikbaar. Deze maatregel wordt de komende weken verder uitgewerkt. Dit melden Asscher en Van Rijn vandaag aan de Tweede Kamer. >

03.07.14

Decentralisatie: wat kunnen we leren van de Maori's?
Aan de decentralisaties in het sociale domein liggen stevige ambities ten grondslag; dichter bij de burger, meer regie bij de burger, meer eigen kracht, meer sociaal netwerk, minder schotten en minder bureaucratie. En bovendien moet dit allemaal met minder geld. In gemeentelijke stukken komen deze ambities allemaal terug. Geen notitie waar het begrip ‘eigen kracht’ in ontbreekt, geen gesprek met zorgaanbieders waar het belang van het sociaal netwerk niet aan de orde komt. Geen analyse zonder te wijzen op het streven naar minder bureaucratie. >

03.07.14

Eerste AWVN-trofee Inclusief werkgeven uitgereikt
Liander heeft met het leerwerkprogramma step2work de eerste AWVN-trofee Inclusief werkgeven gewonnen, zo is bekend geworden in Werkgeven. Werkgeven is het vakblad van AWVN. AWVN beloont nóg drie organisaties dit jaar. >

02.07.14

Navigator wijst leerlingen de weg richting arbeidsmarkt
Het project Navigator van MEE heeft als doel om jongeren met een beperking en potentieel risico op uitval, vanuit het onderwijs aan werk te helpen en te houden. De navigator ontzorgt de school door leerlingen richting werk te ondersteunen. Over dit project is een film gemaakt die het succes van de aanpak helder in beeld brengt. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel