CrossOvernieuws

mei

30.05.13

Investeren in participeren
Een op participatie en re-integratie gericht stelsel vraagt om een nieuwe invulling van lokaal beleid, waarbij de focus ligt op mensen en niet op regelingen. >

30.05.13

Participatiecafe Zwolle van start
Het Participatie café Zwolle gaat donderdag 30 mei van 16.00 tot 17.30 uur van start in Samen aan de Nieuwe Markt Het café, dat onderdeel is van het project Wajong en Participatie, brengt werkgevers, hulpverleners en Wajongeren samen om voor een realistisch en sluitend participatieaanbod te zorgen. >

29.05.13

In heel Nederland tienduizenden mensen actief in het Week van de Prokkelen
In 2013 wordt er voor het eerst een hele week geprokkeld. Op meer dan 300 locaties verspreid over het land zijn er activiteiten waar mensen met en zonder verstandelijke beperking elkaar ontmoeten: in gesprek gaan, sporten, muziek maken, debatteren, koken, eten en nog veel meer. Zo leren zij elkaars leefwereld en mogelijkheden kennen. Om aandacht te vragen voor arbeidsparticipatie is donderdag 6 juni uitgeroepen tot Nationale Prokkelstagedag. De Week van het Prokkelen is van 3 tot en met 8 juni. >

29.05.13

Minder geld voor leerwerkplekken
Bedrijven die leerwerkplekken aanbieden, worden daarvoor binnenkort niet meer gecompenseerd via een fiscale regeling. In plaats daarvan komt een subsidiesysteem. >

28.05.13

Enschede helpt mensen met arbeidshandicap aan baan
Enschede loopt voorop in het succesvol plaatsen van mensen met een arbeidshandicap. Dat meldt RTV Oost. Er wordt eerst gekeken wat een werkgever zoekt en daarna pas worden mensen geplaatst die door een handicap moeilijker aan een baan komen. >

28.05.13

SW-bedrijf Top-Craft in Twente wordt ontmanteld, gemeenten gaan ieder hun eigen weg
Losser, Dinkelland en Oldenzaal zijn akkoord met het plan voor het afbouwen van hun gezamenlijke sociale werkvoorziening Top-Craft. Ook de ondernemingsraad heeft het transitieplan goedgekeurd, waardoor de ontmanteling nu in gang kan worden gezet. De drie gemeenten stoppen met Top-Craft en gaan de sociale werkvoorziening op hun eigen manier regelen.* >

27.05.13

Eenderde is klaar voor Participatiewet
De participatiewet moet over ruim zes maanden worden ingevoerd, toch is 42% van de gemeenten nog niet voorbereid. Adviesbureau BMC heeft onderzocht hoe gemeenten zich tot medio mei 2013 hebben voorbereid op de Participatiewet die per 1 januari 2015 wordt ingevoerd. Ondervraagd werden 43 gemeenten. Van deze gemeenten zegt 35% voorbereid te zijn op alle onderdelen van de Participatiewet. 42% blijkt nog niet voorbereid te zijn. >

24.05.13

Twee jaar Locus: 22 partnerschappen, 1000 mensen aan de slag
Tweeëntwintig partnerschappen en duizend mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag bij een landelijke werkgever. >

23.05.13

6 juni Nationale Prokkelstagedag
De Nationale Prokkelstagedag voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking vindt dit jaar plaats op donderdag 6 juni. Tijdens deze dag lopen mensen met een verstandelijke beperking één dag stage bij een bedrijf. >

23.05.13

Kennisdocument beschikbaar: Investeren in participeren – kennis voor de uitvoering van werk en inkomen
Er komt veel op gemeenten af. Dit vraagt om een nieuwe invulling van het lokale beleid, waarbij de focus ligt op mensen en niet op regelingen. We moeten investeren in participeren. Het gaat daarbij niet alleen om klanten met een uitkering. Investeren in participeren is ook investeren in de arbeidsmarkt, in samenwerking, en in werkgevers. >

22.05.13

"Op het verkeerde been door mijn beperking"
Nico is econoom, bronzen medaillewinnaar op de Paralympische Spelen 2008 te Beijing, en tot voor kort projectleider bij CrossOver.. >

22.05.13

Doe mee! MOVISIE Participatieprijs voor jongerenprojecten
Inspirerende aanpakken en praktijken gericht op de maatschappelijke inzet van jongeren kunnen zich inschrijven voor de MOVISIE Participatieprijs 2013. Maatschappelijke organisaties, jongeren-zelforganisaties, gemeentes, bedrijven, maar ook het algemene publiek kunnen een project voordragen. >

22.05.13

InboX: e-nieuwsbrief Kennisconsortium CrossOver
Kennisconsortium CrossOver houdt je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het speelveld rond mensen met een beperking en participatie naar werk.  Daarom plaatsen we -naast de actualiteiten op deze website- een bundeling van nieuws in onze digitale nieuwsbrief die we regelmatig versturen: de inboX. Bekijk de inboX. >

22.05.13

Staatssecretaris: Planning afspraken sociaal akkoord; monitoring naleving streefcijfers door werkgevers
Staatssecretaris Klijnsma reageert op Kamervragen van de SP over het feit dat het bedrijf Tata Steel (voormalige Hoogovens) geen extra arbeidsgehandicapten in dienst wil nemen. >

22.05.13

UWV Jaarverslag 2012: UWV hielp in 2012 meer Wajongers aan een baan
Recent verscheen het UWV Jaarverslag 2012, op een moment dat de afspraken uit het sociaal akkoord nog onbekend waren. UWV kreeg van het kabinet een hogere taakstelling opgelegd wat tot flinke wijzigingen in de organisatie en de dienstverlening leidt. >

17.05.13

Wat verandert er in de participatiewet door het sociaal akkoord?
Door het Sociaal Akkoord verandert een aantal afspraken in het regeerakkoord. Ook de Participatiewet gaat op onderdelen veranderen. Maar wat gaat er precies veranderen? >

16.05.13

Feiten en cijfers over de Wajong
UWV heeft recent een nieuwe factsheet gepubliceerd met feiten en cijfers over de Wajong in 2012: inzicht in het aantal Wajongers, hun kenmerken en de mate van arbeidsparticipatie, met enkele voorbeelden van de omvang van de instroom van Wajongers per gemeente. >

14.05.13

Marktconsultatie aanbesteding re-integratiedienstverlening jonggehandicapten 2013
Op 26 april is de Marktconsultatie Aanbesteding re-integratiedienstverlening Jonggehandicapten 2013 gepubliceerd. >

14.05.13

UWV en Verzekeraars versterken samenwerking voor betere re-integratie
UWV en Verbond van Verzekeraars versterken hun samenwerking om de re-integratie van gedeeltelijk arbeidsongeschikten verder te verbeteren. Dat staat in een convenant dat beide partijen zijn overeengekomen. >

13.05.13

(V)so mag leerling met geldige indicatie niet weigeren
Sommige scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs weigeren leerlingen met een geldige indicatie. >

13.05.13

Extra inspanningen nodig om arbeidsmarktpositie chronisch zieken te verbeteren
Voor een grotere deelname van chronisch zieken aan de arbeidsmarkt zijn extra inspanningen nodig. >

13.05.13

Rondetafelgesprek over zorg en werk: waar liggen de verbindingen?
Twee dagen na het zorgakkoord en twee weken nadat het sociaal akkoord was gesloten, organiseerden Berenschot en Cedris een rondetafelgesprek op vrijdag 26 april over de aansluiting tussen beschut werken en dagbesteding. >

10.05.13

Verstegen Spices & Sauces B.V. “Optimale inzet van ieder werknemer brengt ons allen verder”
Verstegen Spices & Sauces BV is een familiebedrijf dat sinds 1886 bestaat en zich gespecialiseerd heeft in de levering van kruiden, specerijen, sauzen en marinades. >

10.05.13

Samenwerken in het sociaal domein: bekijk de animatie
De komende jaren verandert er veel voor gemeenten. Niet alleen komen er nieuwe taken in het sociaal domein bij (Jeugd, Begeleiding en werk), sommige moeten op een hele andere manier worden uitgevoerd. Daarvoor zjin minder middelen beschikbaar. >

07.05.13

Cedris: Sociaal akkoord roept vragen op
Het sociaal akkoord heeft grote implicaties op de Participatiewet en de uitvoering ervan. Dat leidt bij Cedris, de brancheorganisatie van sociale werkvoorzieningsbedrijven (SW-bedrijven), tot veel vragen. >

07.05.13

De Participatiewet na het Sociaal akkoord
De sociale partners en het kabinet hebben op 11 april 2013 het Sociaal Akkoord gepresenteerd. Met dit akkoord vinden sociale partners en het kabinet elkaar in een structurele aanpak voor de economie en de arbeidsmarkt, met als doel om zoveel mogelijk mensen een eerlijke kans te geven op werk en economische zelfstandigheid. >

06.05.13

Arbeidsgehandicapten houden buurtsuper draaiende
Ammerstol is niet veel meer dan een kerk, een dorpsplein en een paar woonhuizen. Het dorp telt nog geen 1.600 inwoners, maar wel een Attent-supermarkt met dagverse producten en zelfs een bescheiden assortiment cadeau-artikelen. >

06.05.13

Factsheet over sociaal akkoord
Platform VG en CG-Raad hebben een fact sheet gepubliceerd over de afspraken uit het sociaal akkoord die specifiek betrekking hebben op mensen met een arbeidsbeperking. Het sociaal akkoord is de overeenkomst die de sociale partners ( werknemers- en werkgeversorganisaties) en de overheid op 11 april jl. sloten. >

06.05.13

Niet langer wachten op VN-verdrag
Laten we niet langer zitten wachten totdat Nederland op landelijk niveau besluit om daadwerkelijk iets te gaan doen met het VN-Verdrag van de Rechten van Mensen met handicaps. >

06.05.13

Nieuw licht op de participatiewet door Cedris
Cedris publiceerde vandaag een nieuw dossier over de participatiewet. >

03.05.13

Komst rijksindiceringsorgaan lang niet zeker
Het is nog lang niet zeker dat het UWV en het CiZ samengaan in een nieuw rijksorgaan dat arbeidsgehandicapten gaat keuren. Dat zegt staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een interview met Binnenlands Bestuur. >

02.05.13

Geen huurverhoging voor chronisch zieke en gehandicapte
Een deel van de chronisch zieke en gehandicapte huurders hoeft de inkomensafhankelijke huurverhoging niet te betalen. Dat was al eerder bekend, maar pas afgelopen week werd duidelijk hoe de regeling eruit ziet en wie bezwaar kan maken tegen de huurverhoging. >

02.05.13

Winnaar Pier de Boer-prijs 2013
De winnaar van de Pier de Boer-prijs 2013 is het project ABC Date van Stichting Steffie. ABCDate van Stichting Steffie is een contactbemiddelingssite in de breedste zin van het woord, gemaakt voor en door mensen met een licht verstandelijke beperking. >

01.05.13

Gehandicapten aan het werk bij Microsoft
Om te garanderen dat mensen met een arbeidsbeperking langdurig een plaats krijgen binnen de organisatie, gaat Microsoft Nederland tien bestaande functies selecteren die ingevuld kunnen worden door mensen met een auditieve, visuele of motorische beperking. >

01.05.13

Nulmeting aantal banen arbeidsgehandicapten
Het kabinet gaat dit jaar nog een nulmeting uitvoeren naar het aantal banen voor arbeidsgehandicapten met als peildatum 1 januari 2013. Vanaf 2014 houdt het kabinet dan jaarlijks het gerealiseerde aantal banen voor arbeidsgehandicapten bij reguliere werkgevers in de gaten. >

01.05.13

Participatiewet een jaar uitgesteld
Als gevolg van de maatregelen uit het sociaal akkoord heeft Staatssecretaris Klijnsma besloten de invoering van de Participatiewet een jaar uit te stellen, dus pas in 2015 van kracht te laten worden. Het sociaal akkoord heeft belangrijke gevolgen voor de context waarin de Participatiewet moet opereren. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel