CrossOvernieuws

MOOC's en functiebeperkingen

MOOC's zijn massive open online courses: online cursussen waarvoor iedereen zich gratis in kan schrijven over allerlei onderwerpen, vaak op universitair niveau. Ze zouden een oplossing kunnen zijn voor studenten die niet aan regulier onderwijs kunnen deelnemen of het onderwijs sterk kunnen verrijken voor studenten met een functiebeperking.

Vandaar dat zij een belangrijk thema zijn op het congres "is universal design in education any of my business?".

Dag 2 van de conferentie ‘Is Universal Design in Education any of my business?’ heeft een sterke praktische focus en richt zich op de toepassing van Universal Design in digitale leermiddelen. Vandaar dat de dag enthousiast geopend wordt door Professor Martin Bean, vice-voorzitter van de Open University van Milton Keanes (www.open.ac.uk/).

Bean gelooft dat digitaal leren en het gebruik van MOOC’s (Massive Open Online Courses: online modules die voor iedereen beschikbaar zijn en waaraan heel veel studenten gratis deelnemen: (en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course) de toekomst van het onderwijs zijn. De traditionele leervormen kunnen vervangen worden door vormen die meer bij deze tijd passen. Jongeren kun je volgens Bean namelijk niet meer (uitsluitend) op dezelfde manier onderwijzen als hun ouders en grootouders. Doordat zij opgegroeid zijn in een digitale omgeving is hun manier van leren wezenlijk anders.

Digitale vernieuwingen kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Belangrijk voor docenten is wel om goed na te denken hoe ze digitale technologie willen gebruiken en hoe het hun onderwijsmethode kan veranderen, vernieuwen en verrijken. “een studente die collegeaantekeningen maakt op haar tablet, is nog steeds een studente die aantekeningen maakt, net als haar ouders dat met een balpen deden en haar grootouders met een kroontjespen.”

Toegankelijkheid
Wat betreft Universal Design for Education, het onderwerp van dit congres, geeft Bean aan dat deze MOOC’s ( zie voor een voorbeeld deze MOOC’s van een samenwerking tussen een aantal Britse universiteiten: www.futurelearn.com) vrij toegankelijk zijn voor heel veel mensen, zelfs al wonen ze in Rusland. Ook geeft hij een voorbeeld van een jongen met autisme die dankzij een MOOC eindelijk het gevoel had dat hij leerde en studeerde. Van de andere kant moet hij toegeven dat digitale toegankelijkheid en nieuwe digitale technieken elkaar soms bijten. Zijn eigen universiteit is daarom altijd op zoek hoe zij vernieuwende digitale technologie kunnen gebruiken en tegelijkertijd zo min mogelijk mensen uit kunnen sluiten.

Nuancering
In één van de speeddatingsessies nuanceert Patrick Kiely van de University of Cork dit fantastische succesverhaal van Bean over MOOC’s. Samen met zijn collega’s deed hij onderzoek naar de educatieve waarde van MOOC’s. De zes MOOC’s die onderzocht werden, missen belangrijke onderwijskundige aspecten. Hij geeft twee korte voorbeelden. Het systeem Lynda bestaat alleen uit video’s. Studenten hebben dus geen mogelijkheid om de stof die zij gezien hebben te herhalen via oefeningen of vragen (dit systeem heeft wel ondertiteling en een transcript). Udacity heeft wel een vragenfunctie, maar wie handig is, kan door de vraag een aantal keer te beantwoorden het systeem voor de gek houden. Meer kritiek op de MOOC als hét nieuwe middel voor onderwijs wordt gegeven in dit artikel: computinged.wordpress.com/2013/01/04/moocs-are-a-fundamental-misperception-of-how-learning-works/

Toch denkt Kiely dat MOOC’s een goed en toegankelijk instrument voor onderwijs kan worden. Dan zullen echter aan een aantal extra pedagogische basisvoorwaarden (naast het selecteren en aanbieden van informatie) worden voldaan. Voorlopig hebben we nog geen oplossing gevonden die ons huidige pedagogische model van 1 docent op 25 studenten te vervangen. Indirect geeft Bean hem daarin gelijk. De Open University is hier een voorbeeld van (maar helaas niet in de MOOC’s van Futurelearn). Hier wordt sociale cohesie gecreëerd 15 studenten (digitaal) begeleid door een tutor om de sociale cohesie te waarborgen die nodig is om succesvol te studeren.

Bron: Handicap en Studie

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel