CrossOvernieuws

Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen

Bij begeleiding van jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) komt het onderwerp ‘overvraging’ en ‘uitdaging’ vaak ter sprake.

Begeleiders van jongeren met een LVB ervaren vrijwel dagelijks het spanningsveld tussen te veel zorg bieden (onvoldoende uitdagen) en te veel verantwoordelijkheid bij de jongere leggen (overvragen).

Maar hoe bepaal je nu als begeleider wat je aan de jongere zelf kunt overlaten en waarbij jouw ondersteuning wel nodig is? Ofwel: Hoe bied je de sturing die een jongere nodig heeft en geef je hem tegelijk de regie over zijn eigen leven, om zelf verantwoorde keuzes te kunnen maken?

De handreiking Balans in Beeld met bijbehorende checklist biedt uitkomst.

De handreiking is gratis te downloaden en tegen betaling verkrijgbaar als omkeerboekje in de webwinkel van Vilans (externe link).

Inhoud

Balans in Beeld bestaat uit twee delen.

  1. Handreiking (pdf)
    Deel één van Balans in Beeld is de handreiking waarmee begeleiders hun kennis over jongeren met een LVB vergroten. Voor de juiste benadering is kennis van deze doelgroep nodig en inzicht in de betekenis van een LVB voor het dagelijks functioneren. Maar begeleiders willen, met die kennis in het achterhoofd, ook weten hoe zij hun eigen begeleiding dan concreet vorm kunnen geven. De relatie tussen begeleider en jongere is voortdurend in beweging en moet steeds opnieuw afgestemd worden op de individuele jongere en de ontwikkeling die deze doormaakt; want begeleiding is maatwerk.
  2. Checklist (pdf) of de online checklist (externe link)
    Deel twee van Balans in Beeld, de checklist, biedt begeleiders een middel om te reflecteren op het eigen handelen. Deze lijst bevat vragen die je, het liefst samen met een collega-begeleider of de jongere zelf, kunt beantwoorden. Je gaat op die manier enerzijds na wat je in je begeleiding ingezet hebt en anderzijds wat de jongere aan vaardigheden in huis heeft. Door uiteindelijk de antwoorden in het overzicht in te vullen breng je in beeld of je te veel of te weinig begeleiding hebt geboden in verhouding tot wat de jongere zelf kan of begrijpt.
    Gebruik de checklist om op elk gewenst moment kritisch naar je eigen handelen te kijken, ter voorbereiding van een behandelingsevaluatie of na een incident met de jongere en bepaal de juiste koers. We willen benadrukken dat de checklist geen meetinstrument is.

Werkplaats

De werkplaats 'Balans in Beeld' is ontwikkeld door Edithe Rot, orthopedagoog werkzaam bij 's Heeren Loo Zorggroep experticecentrum Advisium. Dankzij subsidie van het Antonia Wilhelmina Fonds, een Fonds op Naam van het fonds Psychische Gezondheid, in samenwerking met het Kennisplein Gehandicaptensector en het Landelijk Kenniscentrum LVB.

Bron: Kennisplein gehandicaptensector

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel