CrossOvernieuws

Gemeenten op VNG-congres: hakken in het zand tegen sociaal en zorgakkoord

Minister Asscher heeft de VNG een brief gestuurd over de resolutie ‘Een vitale, lokale samenleving’ die tijdens het VNG-congres massaal is aangenomen (zie eerder bericht).

De VNG is ontevreden over deze reactie omdat de minister niet inhoudelijk ingaat op de eisen van de gemeenten. Die willen onder meer af van de verschillende groepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt: één regeling moet één regeling zijn. Ook moet er geen nieuwe Cao komen voor arbeidsgehandicapten.

Zolang het kabinet deze en andere van de 13 punten uit de resolutie niet inwilligt, weigert de VNG via de pas opgerichte Werkkamer over uitvoering van het sociale en het zorgakkoord te overleggen met de sociale partners. Minister Asscher benadrukte in zijn toespraak tijdens het VNG-congres dat hij deze Werkkamer ziet als hét instrument waar gemeenten, werkgevers en werknemers de werkbedrijven gaan vormgeven. De sociale partners hebben bij monde van FNV-voorzitter Heerts aangegeven zo snel mogelijk, eerste informeel, met de VNG om tafel te willen om te praten over de uitwerking van het sociaal akkoord.

Kamerbrief bewindslieden SZW, 30 mei 2013; Bericht De Volkskrant, 3 juni 2013; Bericht Trouw, 3 juni 2013; bericht VNG, 3 juni 2013; Bericht Gemeente.nu, 4 juni 2013; Berichten Binnenlands Bestuur, 5 juni, 7 juni en 7 juni 2013; Kamerbrief Minister Asscher, 6 juni 2013; bericht Divosa, 10 juni 2013.

Bron: Cedris

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel