CrossOvernieuws

juni

28.06.13

DenkAndersDebat in mei gemist?
Op 29 mei organiseerden we in samenwerking met revalidatiecentrum Reade en Emma at Work het tweede DenkAndersDebat in Amsterdam. Het thema was: Hoe vind je werk en als je je droombaan eenmaal hebt, hoe behoud je je baan? Een groot succes, met mooie ontmoetingen en interessante gesprekken. >

28.06.13

Hoofdlijnenbrief over de Participatiewet naar de Tweede Kamer
In de hoofdlijnenbrief over de Participatiewet en het quotum die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd, toont staatssecretaris Klijnsma (SZW) zich tevreden met de garantstelling voor de extra banen in het sociaal akkoord. >

28.06.13

Participatiewet garandeert arbeidsplaatsen voor mensen met arbeidsbeperking door Sociaal Akkoord
Het Sociaal Akkoord zorgt ervoor dat 125.000 mensen met een arbeidsbeperking de komende jaren bij een reguliere werkgever worden geplaatst. Er komen 100.000 extra gegarandeerde banen in het bedrijfsleven en 25.000 bij de overheid. >

28.06.13

Reacties Cedris en Divosa op kamerbrief Participatiewet
Zorg van Cedris blijft of er voldoende budget is voor begeleiding en subsidie om deze banen in de praktijk te realiseren. >

28.06.13

Week van de Toegankelijkheid 2013: thema 'Iedereen meer dan welkom'
Bij dit thema draait het om klantvriendelijkheid 'in de breedste zin van het woord'. Met de organisatie van de jaarlijkse Week van de Toegankelijkheid willen CG-Raad, Platform VG en het Revalidatiefonds het belang van toegankelijkheid voor mensen met welke beperking dan ook nog eens extra benadrukken. >

27.06.13

PvdA-kamerlid Kerstens onder indruk na werkbezoek SizaWerk
Om Kamerleden die het wetsvoorstel Participatiewet behandelen, kennis te laten maken met de gehandicaptenzorg, heeft de VGN een aantal werkbezoeken georganiseerd. >

26.06.13

Budget sectorplannen deels al in 2013 beschikbaar
Het Sociaal Akkoord bevat afspraken om de Nederlandse economie structureel te versterken, werkzekerheid voor mensen te bevorderen en werkloosheid te voorkomen. Sociale partners en het kabinet spraken af dat dit jaar sectorale plannen worden geformuleerd om hierin te voorzien. >

25.06.13

Stevig gesprek met kabinet over VNG-resolutie sociaal domein
Vorige week heeft de VNG met staatssecretaris Klijnsma van SZW gesproken over de kabinetsreactie op de VNG-resolutie ‘Een vitale lokale samenleving’. Tijdens dit gesprek bleek dat het kabinet voor een groot deel op één lijn zit met gemeenten. >

24.06.13

UWV Kunstcongres met Perspectief
Op maandag 9 september 2013 organiseert UWV voor de vierde keer het UWV Kunstcongres met Perspectief. >

21.06.13

Gemeenten kunnen miljarden transities vrij besteden
De miljarden die straks naar de gemeenten gaan bij de drie decentralisaties werk, jeugd en langdurige zorg worden zonder beperkingen overgeheveld naar het gemeentefonds. De motie van VVD en D66 daarover die maximale beleidsvrijheid voor gemeenten regelt, is aangenomen door de Tweede Kamer. >

19.06.13

Hoofdkantoor Google in Ierland nodigt studenten met een beperking uit
Het hoofdkantoor van Google in Ierland nodigt studenten uit om deel te nemen aan een studieprogramma. >

18.06.13

Ombudsman onderzoekt werkdruk SW
De Nationale Ombudsman is een onderzoek gestart naar de uitvoering van de Wsw. >

17.06.13

Hoofdlijnennotitie Participatiewet eind juni verwacht
Minister Asscher streeft ernaar om eind juni een hoofdlijnennotitie over de voorgenomen Participatiewet aan de Tweede Kamer aan te bieden. Deze notitie moet meer bekendmaken over de invulling van de quotumregeling voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten. Ook de veranderingen in de Participatiewet die het resultaat zijn van het sociaal akkoord zullen aan bod komen. >

17.06.13

Op de bres voor Wajong en 55-plus
‘Ondernemers, sta open voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt.’ Met deze boodschap presenteerde UWV zich op donderdag 14 juni op het MKB ondernemerscongres in Den Haag. Met een stand op de beursvloer, inspiratiesessies en veel media-aandacht werd het pleidooi krachtig onder de aandacht gebracht van de ondernemers uit de regio Den Haag. >

14.06.13

MOOC's en functiebeperkingen
MOOC's zijn massive open online courses: online cursussen waarvoor iedereen zich gratis in kan schrijven over allerlei onderwerpen, vaak op universitair niveau. Ze zouden een oplossing kunnen zijn voor studenten die niet aan regulier onderwijs kunnen deelnemen of het onderwijs sterk kunnen verrijken voor studenten met een functiebeperking. >

14.06.13

Wethouders over de noodzaak tot decentraliseren
Naarmate de decentralisaties zorg, arbeidsparticipatie en jeugd dichterbij komen, wakkeren de discussies erover aan. Eenentwintig wethouders reageren via een ingezonden stuk in NRC Handelsblad op de zorgen. >

13.06.13

Asscher vraagt SER advies over toekomstige arbeidsmarkt en financiering WW
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de nieuwe verdeling van de verantwoordelijkheden tussen overheid en sociale partners op de arbeidsmarkt. >

12.06.13

Cijfers en trends UWV april 2013
De publicatie ‘Cijfers en trends UWV’ bevat de meest recente maandelijkse cijfers over de wetten WW, IOW, WIA, WAO, WAZ, Wajong, ZW en WAZO. >

12.06.13

Gemeenten op VNG-congres: hakken in het zand tegen sociaal en zorgakkoord
Minister Asscher heeft de VNG een brief gestuurd over de resolutie ‘Een vitale, lokale samenleving’ die tijdens het VNG-congres massaal is aangenomen (zie eerder bericht). >

12.06.13

PvdA-Kamerlid op werkbezoek Wajong-project
Op 27 mei jongstleden bracht PvdA-Kamerlid John Kerstens een werkbezoek om de publiek-private samenwerking in de bemiddeling van Wajongers in de praktijk te zien. >

12.06.13

Wajongeren grijpen kans om te werken
Een banenmarkt van het UWV in Middelburg vandaag moet Wajongers helpen bij het vinden van een baan. Deze groep krijgt extra hulp, omdat zij de gevolgen van de crisis nog harder voelen dan mensen zonder handicap. Wajongers zijn jongere met een beperking die een uitkering krijgen. Een deel van die jongeren wil geen uitkering, maar gewoon werken. >

12.06.13

Werk ‘terughalen’ biedt kansen voor mensen met afstand tot de arbeidmarkt
Reshoring, terughalen van werk uit zogenoemde lagelonenlanden, is dat reëel? Jazeker, stelt Harry Moser, Amerikaans deskundige tijdens een lezing georganiseerd door Cedris. Als bedrijven het hele plaatje goed doorrekenen blijkt het vaak goedkoper om werk weer in eigen land te produceren. >

07.06.13

Knelpunten in de participatie van mensen met een beperking
MEE ondersteunt jaarlijks ruim 100.000 mensen die belemmeringen ondervinden bij het meedoen in de samenleving. Vanuit deze dagelijkse praktijk heeft MEE een goed beeld van de knelpunten en belemmeringen die deze mensen door hun beperking ervaren. >

05.06.13

Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen
Bij begeleiding van jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) komt het onderwerp ‘overvraging’ en ‘uitdaging’ vaak ter sprake. >

05.06.13

UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014. Met een doorkijk naar 2018
De UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 geeft overzicht van de verwachtingen die UWV heeft voor de arbeidsmarkt in 2013 en 2014. >

04.06.13

Ministerie publiceert trends in Beleidsinformatie SZW 2008-2012
De ontwikkelingen op de beleidsterreinen die onder het ministerie van SZW vallen zijn overzichtelijk in kaart gebracht via de meest recente cijfers over de arbeidsmarkt, arbeidsveiligheid, ziekteverzuim en sociale zekerheid. >

03.06.13

Reshoring als kans voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
Reshoring, terughalen van werk uit zogenoemde lagelonenlanden. Is dat reëel? Jazeker, stelt Harry Moser, Amerikaans deskundige. >

03.06.13

Verstandelijk gehandicapten lopen stage op Sportdag UWV
Verstandelijk gehandicapten gaan stage lopen bij UWV. Op 7 juni helpen zij de organisatie van de jaarlijkse UWV-sportdag, waar ruim tweeduizend UWV-medewerkers deelnemen aan teamsporten zoals volleybal, voetbal en tennis of individuele clinics zoals criket, softbal of yoga. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel