CrossOvernieuws

Tien trends in de online hulpverlening

Online hulpverlening wordt steeds meer een vast onderdeel van het totale hulpaanbod. Al eerder signaleerde de stichting E-hulp.nl vijf trends. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft hier nog een aantal nieuwe trends aan toegevoegd.

1. Toenemende overlap in aanbod e-hulp
Instellingen met verschillende achtergronden gaan steeds meer vergelijkbare hulp aanbieden. Dit gebeurt vooral op het gebied van preventie. Naast organisaties die van oudsher laagdrempelige preventie aanbieden, zoals de Kindertelefoon en Sensoor, bieden ook instellingen voor maatschappelijk werk en de ggz op hun websites soortgelijke hulp aan.

2. Groei nieuwe samenwerkingsverbanden online hulp
Via internet neemt ook de samenwerking op afstand toe. Hulpverleners en hun organisaties hoeven niet meer op dezelfde locatie te zitten om hulpvragen te kunnen beantwoorden. Omdat vanaf diverse plekken ingelogd kan worden op dezelfde technische infrastructuur kunnen hulpverleners hun expertise bundelen. Dat doen bijvoorbeeld het Trimbos-instituut en diverse ggz-instellingen voor de online cursus 'Grip op je dip'.

3. Steeds meer reguliere geprotocolleerde internethulpverlening
Geprotocolleerde behandelingen zijn over het algemeen goed bruikbaar voor online gebruik. Daarmee zijn ook vaak nieuwe doelgroepen te bereiken. Vooral in de ggz worden in een hoog tempo allerlei zelfhulpprogramma's, cursussen en behandelingen die zich face-to-face bewezen hebben, naar internet vertaald.

4. Sterke toename van online hulp bij psychische en verslavingsproblemen
Omdat steeds meer instellingen uit de ggz en verslavingszorg via internet hun geprotocolleerde behandelingen aanbieden, is er relatief veel online hulp voor psychische en verslavingsproblemen. Bovendien neemt dit type hulpwebsites toe, doordat bestaande formats eenvoudig gekopieerd kunnen worden voor soortgelijke behandelingen en problemen.

5. Opkomst van regionale initiatieven in e-hulp
Internet is regio-overstijgend. Elke website is bereikbaar vanaf elke plek met een internettoegang. Regionale aanbieders ontwikkelen echter regelmatig initiatieven die nauw aansluiten op de leefomgeving van hun cliënten. De website Klikvoorhulp.nl is bijvoorbeeld bedoeld voor jongeren in de provincie Limburg en in de regio's Kennemerland en Haarlem.

6. Opkomst online modules voor opvoedprogramma's
Tot enkele jaren geleden richtte het merendeel van de geprotocolleerde internethulp zich op de aanpak van zwaardere vormen van zorg, zoals bij psychische en verslavingsproblemen. In navolging van de landelijke trend om meer aandacht te besteden aan preventie is te verwachten dat verschillende geprotocolleerde opvoedprogramma's ook van een online module worden voorzien. Zo zal de in Australië ontwikkelde online module van het positief opvoedprogramma Triple P binnen afzienbare tijd worden vertaald naar de Nederlandse situatie.

7. Opkomst van gemengde hulpvormen
Aanvankelijk werd online hulp gescheiden gehouden van de reguliere hulp. In veel gevallen werd online hulp primair gezien als een middel om bezoekers naar de reguliere hulp toe te leiden. De laatste jaren wordt steeds meer aandacht besteed aan het integreren van online modules in de reguliere hulpverlening. De verwachting is dat deze trend zich nog sterker zal doorzetten. Verschillende voorbeelden waarbij in de jeugdsector reguliere hulp gecombineerd wordt met online hulp zijn MyCardea en MijnZandbergen, waar jongeren die bij deze jeugdzorginstellingen hulp ontvangen ook de voortgang en het contact met hun begeleider online kunnen vormgeven.

8. Sociale media als online hulp
De toegenomen populariteit en bruikbaarheid van sociale media als hyves, bloggen, en in het bijzonder van facebook en twitter, hebben ervoor gezorgd dat zij ook inmiddels hun intrede hebben gedaan in het veld van de hulpverlening en ondersteuning. Sociale media worden op dit moment primair ingezet voor het creëren van bekendheid van een bepaald aanbod, of het bereiken van nieuwe doelgroepen en voor het bieden van voorlichting aan brede groepen. Een voorbeeld hiervan is Jong Florence, een instelling in de jeugdgezondheidszorg in Den Haag, die via twitter contact houdt met ouders. Sociale media bezitten in principe de technische mogelijkheden om intensieve vormen van online hulp te bieden. Dit biedt hulpverleners een aanzienlijke besparing in ontwikkelingskosten. Gelijktijdig biedt het publieke karakter van de sociale media echter grote risico's mee voor de privacy van cliënten. De inzet van sociale media bij dergelijke intensieve hulpvormen dient dan ook eerst goed onderzocht te worden

9. Mobiele applicaties
Sinds kort heeft mobiel internet en het gebruik van smartphones in Nederland een enorme vlucht genomen. Belangrijke stimulans hierbij is de mogelijkheid om app's (een softwareprogramma wat direct te gebruiken is) te ontwikkelen en te gebruiken op de smartphone. Inzet van app's in de online hulpverlening is tot op heden beperkt gebleven tot de medische wereld (www.moetiknaardedokter.nl en de EHBO-app van het rode kruis) en richting autistische kinderen en volwassenen (www.sociaalopstap.nl en www.coach2care.nl). Recentelijk heeft Biblionet een app ontwikkeld waarmee men in contact kan komen met het plaatselijk Centrum voor Jeugd en Gezin (cjg-app). Aangezien de app's via de smartphone nog meer aansluiten bij de uitgangspunten van flexibiliteit en laagdrempeligheid is te verwachten dat deze ontwikkeling zich ook zal voortzetten richting andere online hulpvormen.

10. Gamefication
Steeds meer online hulp maakt gebruik van spelelementen uit de game-industrie, ook bekend als 'gamefication'. Door middel van interactieve filmpjes nemen deelnemers op speelse wijze de informatie tot zich. Een verdere uitwerking van dit concept staat ook wel bekend als serious games. Dat zijn uitgebreide computergames waarbij het doel is dat mensen serieuze gezondheidsinformatie zich eigen maken. Serious games kennen hun oorsprong in de medische hulpverlening. Recentelijk gaat de ontwikkeling van serious games ook meer richting de mentale gezondheid. Voorbeelden hiervan zijn de Nieuw-Zeelandse Sparx en het Nederlandse Moodplay welke op dit moment wordt ontwikkeld door de Vrije Universiteit en GGZ inGeest te Amsterdam.

Bron: CJG.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel