CrossOvernieuws

februari

28.02.13

Dekker: invoering passend onderwijs ligt op koers
De invoering van passend onderwijs ligt op koers, schreef staatssecretaris Sander Dekker van OCW op 25 februari aan de Tweede Kamer. >

28.02.13

Groot deel verstandelijk gehandicapten in groepshuizen dupe van AWBZ hervormingen
Veel mensen met een verstandelijke beperking zullen volgens de nieuwe AWBZ-plannen zelfstandig moeten gaan wonen. >

28.02.13

UWV en Manpower zorgen samen voor 1.200 banen per jaar
Kandidaten met een achterstand tot de arbeidsmarkt, zoals ouderen en langdurig werklozen helpen aan een baan. >

27.02.13

Tien randvoorwaarden voor succesvolle quotumregeling arbeidsgehandicapten
De VNG- commissie Werk en Inkomen formuleerde vanuit gemeentelijk perspectief tien randvoorwaarden om de quotumregeling verder uit te werken. >

27.02.13

Kick off PG werkt samen
Onder het motto 'Samen sta je sterker' presenteerden de koepelorganisaties van patiënten en cliënten op donderdag 7 februari in Utrecht hun meerjarenprogramma PG werkt samen. In het programma participeren de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad (CG-Raad), Landelijk Platform GGz, Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en Platform VG. >

27.02.13

Nieuwe website: Onbeperkt Gezond
Onbeperkt Gezond is een nieuwe website over wetenschappelijk onderzoek en producten rond gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking. >

26.02.13

Stakeholders Provinciaal aan het werk met VN-Verdrag voor rechten van mensen met een beperking
De Coalitie voor Inclusie, een beweging van mensen en organisaties die werkt aan een inclusieve samenleving, organiseert vanaf april twaalf provinciale werkbijeenkomsten over het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. >

26.02.13

Sterke stijging werkloosheid
De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in januari 2013 toe met 21 duizend en kwam uit op 592 duizend personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen met 29 duizend is toegenomen tot 369 duizend. >

26.02.13

VNG waarschuwt voor effect bezuinigingen
“De bezuinigingen van 3 tot 4 miljard op huidige en toekomstige Wmo-voorzieningen zal kwetsbare doelgroepen als ouderen, chronisch zieken en gehandicapten hard treffen.” >

25.02.13

Verder is alles goed: 21 verhalen over ouder worden met een beperking
Een lichamelijke handicap en de vijftig gepasseerd? Dat is pionieren. Want niet eerder werden Nederlanders met een handicap zo oud. In het boek Verder is alles goed vertellen 21 van deze ‘pioniers’ hun verhaal. >

25.02.13

Tien trends in de online hulpverlening
Online hulpverlening wordt steeds meer een vast onderdeel van het totale hulpaanbod. Al eerder signaleerde de stichting E-hulp.nl vijf trends. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft hier nog een aantal nieuwe trends aan toegevoegd. >

22.02.13

Deel uw succesverhalen over het werken met mensen met autisme
Op 2 april is het Wereld Autisme Dag. De Normaalste Zaak zal in de week van 30 maart tot en met 6 april (Autismeweek) uitgebreid aandacht geven aan autisme in het werkdomein. >

21.02.13

'Geen gedwongen schaalvergroting bij decentralisatie'
De samenwerking tussen gemeenten bij de decentralisaties van jeugdzorg, werk en langdurige zorg moet gebaseerd zijn op de inhoud en niet op het aantal inwoners. >

21.02.13

Plasterk wil één geldpot voor drie decentralisaties
Gemeenten hoeven de 16 miljard euro voor decentralisatie van taken op het gebied van zorg, werk en jeugd niet per potje te verantwoorden maar krijgen zoveel mogelijk één budget. Dat schreef minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken op 19 februari in een brief aan de Tweede Kamer. >

21.02.13

Sterke stijging werkloosheid
De werkloosheid is in januari opgelopen naar 7,5 procent. De jeugdwerkloosheid is gestegen tot 15 procent. Het aantal WW-uitkeringen is sterk toegenomen in Noord Nederland. >

20.02.13

'IJzersterk sociaal' Metaalwerkers van SW Sallcon Deventer gaan zelfstandig verder
Sallcon Werktalent in Deventer is vooruitlopend op de Participatiewet een pilot gestart om het bedrijfsonderdeel Sallcon Metaal te verzelfstandigen. >

20.02.13

Arbo-professionals vinden quotum arbeidsgehandicapten niet reëel
Veel arboprofessionals verwachten niet dat hun organisatie het quotum van de Participatiewet gaat halen. Dit quotum moet werkgevers stimuleren om arbeidsgehandicapten aan te nemen. Haalt een werkgever het benodigde aantal niet, dan riskeert hij een boete. >

20.02.13

Zeer grote decentralisatie naar gemeenten
Het is een grote verandering in het binnenlands bestuur: op het brede terrein van jeugdzorg, werk en zorg aan langdurig zieken en ouderen kiest het kabinet voor decentralisatie van taken naar gemeenten. >

19.02.13

CG-raad vertegenwoordigders gezocht voor diverse UWV clientraden
Bent u lid van een patiëntenvereniging en krijgt u een uitkering van UWV of staat u als werkzoekende ingeschreven bij UWV Werkbedrijf? Denkt u ook dat zaken voor mensen met een beperking of een chronische ziekte beter geregeld kunnen worden? >

19.02.13

Geen boete bij niet halen quotom arbeidsgehandicapten
Als het aan de Rotterdamse PvdA-wethouder Marc Florijn ligt moeten werkgevers flexibel om kunnen gaan met een eventuele verplichting voor bedrijven met meer dan 25 werknemers, om 5 procent arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. >

18.02.13

Kamer wil maatregelen tegen uitval entreeopleidingen
De Tweede Kamer wil dat het kabinet voorzieningen treft voor jongeren die uitvallen bij de zogenaamde entreeopleidingen in het mbo. Dat bleek bij de stemming in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Doelmatige leerwegen mbo op donderdag 14 februari. >

18.02.13

VNG wil onderzoek decentralisaties
Gemeenten zijn gemotiveerd om de verantwoordelijkheid voor de decentralisaties in het sociale domein te dragen. Zij willen wel op tijd inzicht hebben in wat er op hen af komt en of de kaders van de decentralisaties uitvoerbaar zijn. >

15.02.13

PVDA: Fatsoenlijke participatiewet stap dichterbij
Met het aannemen van een aantal moties hebben we deze week stappen gezet naar een fatsoenlijke invulling van de zogeheten Participatiewet. Doel van die wet is mensen met zoals dat heet 'een afstand tot de arbeidsmarkt' meer kansen te geven op werk. Lees verder voor een overzicht van de aangenomen moties. >

14.02.13

Interne jobcoaching weer mogelijk
Werkgevers kunnen zich weer aanmelden voor het onderzoek interne jobcoach van het UWV. Het onderzoek waar werkgevers zich in 2011 voor konden aanmelden en in 2012 alleen een verlenging voor konden aanvragen, is opengesteld voor nieuwe werkgevers. >

14.02.13

Koepels vragen ministerraad om goed alternatief voor Wtcg
Vrijdag neemt de ministerraad een besluit over het afschaffen van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). >

13.02.13

Extra geld quotum naar arbeidsgehandicapten
De Tweede Kamer wil dat mogelijke extra opbrengsten van het quotum voor arbeidsgehandicapten, worden geïnvesteerd in deze doelgroep. De Kamer nam dinsdag een motie aan met die strekking. >

13.02.13

Interview: "Wij behandelen onze medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt als gelijkwaardig”
Een vraag-antwoordgesprek vanuit De Normaalste Zaak met Ten Have Bedrijfsdiensten. Deze organisatie is officieel partner van De Normaalste Zaak. >

13.02.13

Opinie: Geef huurders, patiënten, leerlingen en ouders weer een stem
De mensen voor wie zorginstellingen, scholen en woningcorporaties ooit zijn opgericht zijn te veel buiten beeld geraakt. Maatschappelijke ondernemingen moeten opnieuw de banden aanhalen met hun voornaamste belanghebbenden. >

12.02.13

Esther Vergeer stopt per direct met rolstoeltennis
Esther Vergeer stopt per direct met rolstoeltennis. De 31-jarige Woerdense kan bogen op een indrukwekkende erelijst. Ze won zeven paralympische gouden medailles en is al meer dan 10 jaar ongeslagen. In totaal won ze 470 wedstrijden op rij. >

12.02.13

Minister: Meer bevoegdheden voor Inspectie Gezondheidszorg
Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil dat de zorgwereld zelf met voorstellen komt om de zorgverzekering te versoberen, zo meldt Hart van Nederland. >

12.02.13

Philips aan de slag met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Philips is aan de slag met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bekijk het filmpje >

11.02.13

Als het werk van jou is voel je geen pijn
Ongeveer 20 procent van de Nederlandse werknemers lijdt aan chronische pijn. Ongeveer de helft van deze mensen meldt zich ziek, de andere helft werkt door. Waarom werkt de ene werknemer wel door en de ander niet? Dat blijkt vooral af te hangen van het belang van werken, en de mate waarin mensen zelf kunnen beïnvloeden hoe ze werken. Zo bleek uit recent onderzoek van de Universiteit van Groningen. >

08.02.13

Social return in de uitzendbranche "houd elkaar scherp"
De rijksoverheid stimuleert dat iedereen die moeite heeft deel te nemen aan het arbeidsproces de kans krijgt ervaring op te doen op de arbeidsmarkt. Daarom vraagt de overheid van haar leveranciers dat zij zich inzetten voor social return: het bieden van werk(ervarings)plaatsen aan mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. >

08.02.13

Casa Luna over participatiewet
In de nacht van donderdag op vrijdag was de directeur van Tulp Fietsen, Frank Klemann te gast in NCRV’s Casa Luna. >

08.02.13

Prestatieladder Sociaal Ondernemen
De Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) is een meetinstrument ontwikkeld door TNO in samenwerking met bedrijven uit verschillende sectoren. Het meet hoeveel bedrijven bijdragen aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. >

07.02.13

Veel wijzigingsvoorstellen VGN op de participatiewet
In de Tweede Kamer zijn op 5 februari jl. achttien moties ingediend met wijzigingsvoorstellen voor de Participatiewet. >

06.02.13

FNV, CNV en AWVN sluiten convenant over Wajongers
De grootste vakbonden van Nederland FNV, CNV en werkgeversorganisatie AWVN gaan zich in 2013 nog nadrukkelijker inzetten om in cao’s afspraken te bevorderen voor banen en stageplekken voor Wajongers. >

06.02.13

UWV Speerpunten 2013: opnieuw aandacht voor Wajongers
Digitalisering, handhaving, aandacht voor kwetsbare groepen en samenwerking met gemeenten zijn belangrijke speerpunten voor UWV komend jaar. >

06.02.13

Vacatures jongeren met beperking Festival 5D
Festival 5D heeft met ingang van 2013 naast leerwerkplekken voor jongeren met een handicap, ook drie betaalde (tijdelijke) banen. >

05.02.13

Feit of fabel: arbeidsongeschikt en toch aan het werk
Volgens tegenstanders is de Participatiewet van Jetta Klijnsma de ‘wet werken naar vermogen’ van oud-staatssecretaris Paul de Krom (VVD) in een nieuw jasje. The Fact Club zette de feiten op een rij. >

05.02.13

Tweede kamer debatteert vandaag opnieuw over contouren participatiewet
Vanmiddag om 16:00 debatteert de Tweede kamer over de contouren participatiewet. >

04.02.13

CG-Raad: Participatiewet dreigt onuitvoerbaar te worden
De Tweede Kamer laat werkgevers en werknemers aan hun lot over en gemeenten komen in een financiële klempositie te zitten. Dat concluderen CG-Raad en Platform VG na het eerste debat dat de Tweede Kamer gisteren voerde over de Participatiewet. >

04.02.13

Rouvoet wil decentralisatie Jeugdzorg uitstellen
"Er komt veel op gemeenten af en ook nog eens tegelijk \[..\] Het zou beter zijn de transitie naar achteren te schuiven, dan wel te wachten met de overheveling van andere taken zoals uit de AWBZ." >

01.02.13

Contouren Participatiewet zichtbaar
Wie kan werken, hoort niet afhankelijk te zijn van een uitkering. Toch kunnen mensen met een bijstandsuitkering of met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking vaak maar moeilijk werk krijgen. >

01.02.13

Wajonger onder druk door participatiewet
De Wajong staat weer op de politieke agenda. Staatssecretaris Klijnsma moet 1,8 miljard euro bezuinigen, onder meer op sociale werkplaatsen en Wajongers. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel