CrossOvernieuws

september

28.09.12

De Krom overtuigd van terugkeer Wwnv
De Wet werken naar vermogen mag het dan net niet gered hebben in de Tweede Kamer, staatssecretaris Paul de Krom is ervan overtuigd dat de insteek – één regeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt – binnenkort weer op tafel ligt. >

26.09.12

Lancering CrossOver TV
Vandaag lanceert CrossOver een eigen online TV kanaal: CrossOver TV! Daarmee borgt CrossOver dat haar kennis, ervaring en inzichten rond het thema jongeren met een beperking en hun economische zelfstandigheid bewaard blijven voor een breed publiek. >

26.09.12

Studenten met handicap brengen arbeidsmarkt op de hoogte
Op de nieuwe vacaturebank JobAccept brengen studenten met een beperking of handicap de reguliere arbeidsmarkt op de hoogte waarin zij studeren en wanneer zij afstuderen. >

26.09.12

Wajong kunstexpositie bij KPN
Op het hoofdkantoor van KPN in Den Haag zijn vanaf 25 september 2012 kunstwerken te zien van de 3 winnaars van het Wajong Kunstcongres 2011. Eerder waren deze te zien op het UWV-hoofdkantoor in Amsterdam en bij Philips in Eindhoven. >

25.09.12

De Normaalste Zaak beleeft vliegende start
Vanuit het nieuwe werkgeversplatform De Normaalste Zaak maken 70 bedrijven zich sterk om mensen met een beperking of een andere afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven in hun bedrijf. >

25.09.12

Presentatie project WAS en denkoefening JAS
Vanavond presenteert projectleider Nico Blok het project WAS en de tool de JAS aan de werkgroep arbeid van de Wiardi Beckman Stichting. Deze stichting is het wetenschappelijke instituut/bureau van de PvdA. >

24.09.12

Per Saldo maakt jongerensite voor aanvragen zorg
Voor iedereen die extra zorg of hulp nodig heeft, is het belangrijk om precies de hulp aan te vragen die nodig is. Dat is voor jongeren met een beperking niet altijd even gemakkelijk. >

24.09.12

Top 10 hinderlijke regels aangeboden aan staatssecretaris
‘Iedereen verwijst mij door en niemand lost iets op’. ‘Iedere keer moet ik weer hetzelfde verhaal vertellen’. ‘Iedere keer komen er weer andere hulpverleners over de vloer’. >

21.09.12

CrossOver maakt De Gemeenteraad aan Zet
Wat moet een gemeente weten over jongeren met een beperking om haar taken goed te kunnen vervullen? Over wie hebben we het nu eigenlijk als we praten over jongeren met een beperking? Wie zijn die jongeren in een gemeente? Wat zijn hun mogelijkheden en wensen? En hoe kan een gemeente hen ondersteunen zodat zij maximaal participeren? >

20.09.12

Miljoenennota 2013: verslechtering koopkracht en stapeling zorgkosten
De Rijksbegroting 2013 laat geen verrassingen zien. Het Lenteakkoord is in de begrotingen verwerkt. De Lente-coalitie (VVD, CDA, D66, CU, GL) heeft nét een meerderheid in de nieuwe Tweede Kamer. >

19.09.12

Alleen slimme samenvoeging regelingen biedt perspectief
Divosa stelt met spijt vast dat de kabinetsplannen weinig perspectief op werk bieden aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. >

19.09.12

Prinsjesdag
Uit de miljoenennota blijkt dat de eerder geplande bezuinigingen op de ‘onderkant van de arbeidsmarkt’ van de baan zijn, zoals eerder al door de partijen van het zogenoemde Lente-akkoord was overeengekomen. >

19.09.12

Prinsjesdag: groei jeugdzorg niet gefinancierd & korting uit Kunduz
In 2013 wordt bezuinigd op de jeugdzorg. De zorg voor de meest kwetsbare kinderen in Nederland komt daarmee onder druk te staan. >

19.09.12

UWV en gemeenten gaan samenwerken in 35 arbeidsmarktregio's
UWV en gemeenten gaan de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden organiseren vanuit 35 arbeidsmarktregio’s. >

19.09.12

VNG-reactie Miljoenennota: gemeenten willen gezamenlijke aanpak overheden om problemen op te lossen
Een gezamenlijke aanpak van overheden en inwoners is de beste oplossing voor de problemen waar Nederland voor staat. De samenleving heeft behoefte aan nieuwe perspectieven, zowel financieel-economisch als op het gebied van zorg en wonen. >

18.09.12

Bonus-malus Wsw'ers en Wajongers binnen Rijksoverheid: te complex
In juni 2011 en april jongstleden informeerden ministers Spies (BZK) en Kamp (SZW) de Tweede Kamer over de afspraken van het Rijk om Wsw’ers en Wajongers in dienst te nemen (Motie Heijnen). >

18.09.12

Kansarme werklozen de dupe van bezuinigingen
"De particuliere sector zou het beter doen dan de voormalige arbeidsbureaus: langdurig werklozen aan een baan helpen. >

18.09.12

NVvA & AKC: Kennismaking met de WerkScan
Met z’n allen langer werken. Een werkleven lang fit, vitaal en competent blijven. Duurzame inzetbaarheid: het thema staat op de agenda, het bewustzijn is gegroeid. >

17.09.12

Wajongpaspoort geeft praktische tips om cao-afspraken te maken
SER-voorzitter Wiebe Draijer heeft vandaag het eerste exemplaar in ontvangst genomen van het Wajongpaspoort, een boekje met praktische tips en concrete voorbeelden voor werkbare cao-afspraken over de inzet van jongeren met een beperking op de arbeidsmarkt. >

14.09.12

Arbeidsmarkt voor arbeidsgehandicapten flexibiliseert
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben in toenemende mate te maken met een flexibele arbeidsmarkt. >

12.09.12

Automonteur biedt wajonger kansen via nieuw project
Een nieuw project, 'WajongForce Gelderland', van Jobstap uit Lent moet wajongers verder helpen in de zoektocht naar een baan. Bijvoorbeeld door een 'netwerkgesprek' met ze te houden. >

11.09.12

CrossOver lanceert TV kanaal
Coming Soon: CrossOver TV! In deze roerige tijd van verkiezingen, bezuinigingen en eindige organisaties, lanceert Kennis- en innovatiecentrum CrossOver een online TV kanaal. >

06.09.12

Meer mensen verwachten weinig van het zoeken naar werk
In het tweede kwartaal van 2012 waren er 57 duizend personen die afzagen van zoeken naar werk omdat ze de kans op succes gering achtten. Dit zijn er 14 duizend meer dan een jaar eerder. Vooral meer laagopgeleide vrouwen waren pessimistisch over het vinden van een baan. >

05.09.12

Langstudeerboete en studeren met een chronische ziekte of beperking
De CG-Raad vindt het belangrijk dat studenten die vanwege hun beperking of ziekte studievertraging oplopen, niet de dupe worden van de langstudeerboete. >

05.09.12

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten op werkbezoek in kinder- en jeugdpsychiatrie
Donderdag 31 augustus 2012 heeft staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) een werkbezoek gebracht aan centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Herlaarhof in Vught. >

04.09.12

Kamervragen over een discriminerende vacature
Antwoorden van staatssecretaris De Krom (SZW) op vragen van de Tweede Kamerleden Karabulut en Ulenbelt (beiden SP) en op aanvullende vragen van het Kamerlid Hamer (PvdA) over een discriminerende vacature. >

03.09.12

8 politieke partijen over sociale werkgelegenheid
De messen zijn geslepen de campagne nadert zijn einde. Wat kunt u verwachten van de grootste politieke partijen voor de onderkant van de arbeidsmarkt? Lees het interview met acht woordvoerders in de verkiezingsspecial van Werkt. >

03.09.12

President Obama ontmoet jongeren met een handicap
Onlangs heeft president Obama jongeren met een handicap ontmoet om hun gedachten te horen over de toekomst van het gehandicaptenbeleid. >

03.09.12

Slimme arbeidsparticipatieprojecten gezocht
Wie wint op 2 november de eerste MOVISIE Participatieprijs bij de Sociaal-Economische Raad (SER) in Den Haag? Je hebt nog twee weken de kans om mee te doen, dus schrijf nu een project in voor deze nieuwe prijs. >

03.09.12

SW-bedrijven als banenmakelaar
Hoe spelen SW-bedrijven in op de veranderingen op de arbeidsmarkt? Hoe speelt de sector in op de vergrijzing, de flexibilisering, de steeds hogere eisen die werkgevers stellen aan personeel? En wat kan de politiek doen om te helpen? Lees er meer over in: meer kansen meer banen. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel