CrossOvernieuws

Zzp-schap geschikt opstap naar arbeidsmarkt

De gedachte dat zelfstandig ondernemen zonder personeel mensen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt kansen geeft, is met cijfers onderbouwd.

Ouderen, migranten en mensen met een arbeidshandicap doen het als zzp'er nauwelijks slechter dan hun collega's zonder achterstandpositie.

Reële kans op arbeidsparticipatie
De overheid stimuleert het zzp-schap, maar het is onvoldoende bekend wat dit beleid in de praktijk voor gevolgen heeft voor mensen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt. Regioplan heeft daarom voor de Stichting Instituut Gak onderzoek gedaan naar de kansen van zzp-schap voor migranten, ouderen en mensen met een arbeidsbeperking.

Zelfstandig ondernemerschap zonder personeel biedt een reële kans op arbeidsparticipatie voor migranten, ouderen en mensen met een arbeidsbeperking. Vijf jaar na de start in 2001 tot 2003 is ongeveer twee vijfde van hen nog steeds actief als zzp’er. Een kwart verliest in deze periode de actieve positie op de arbeidsmarkt. De rest stroomt uit naar een baan in loondienst of wordt ondernemer met personeel. Er zijn wel aanwijzingen dat mensen met een moeilijke startpositie minder succesvol zijn. Wie uit een uitkering komt, slaagt minder vaak als zzp’er.

Stimuleren van zzp-schap
De helft van de mensen die vanuit een uitkering aan de slag gaan als zzp’er verwerft een actieve arbeidsmarkt positie. Zij blijven ofwel zzp’er, groeien door tot ondernemer met personeel of gaan ergens in loondienst werken. Dit betekent dat het stimuleren van zzp-schap zinnig kan zijn. Voor de overheid zorgt het voor een verlaging van de uitkeringslasten. Voor de betrokkenen kan het de financiële armslag vergroten. Onbekend is in hoeverre deze positieve effecten verklaard moeten worden door een selectie-effect. Mogelijk zijn het met name de uitkeringsgerechtigden met beter dan gemiddelde vakkennis en ondernemersvaardigheden die hun kansen als zzp’er wagen.

Bron: Regioplan.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel