CrossOvernieuws

WWNV controversieel: gevolgen door pilots 4 en Tijdelijke wet pilot loondispensatie

Een groep pilotgemeenten onderzoekt of het instrument loondispensatie bijdraagt aan hogere arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking.

Wettelijke basis op grond waarvan werkgevers zijn vrijgesteld van het betalen van het wettelijk minimumloon is de Tijdelijke wet pilot loondispensatie (Twpl). Die regelt dat de pilot loondispensatie na indiening van het wetsvoorstel Wwnv doorloopt tot inwerkingtreding van die wet.

Het ministerie meldt dat,ook nu het wetsvoorstel controversieel is verklaard, gemeenten ook na de beoogde invoerdatum van 1 januari 2013 de pilots kunnen voortzetten. Het is aan een nieuw kabinet om te bepalen wat er gebeurt met de Wwnv en of het instrument loondispensatie structureel wordt ingezet. Wordt tot dit laatste niet besloten, komt met een wetswijziging de Twpl én het instrument te vervallen. Deelnemende werkgevers die mensen vast in dienst hebben, zullen hen het rechtens geldende loon moeten gaan betalen.

Bron: Cedris.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel