CrossOvernieuws

VNG en KING slaan de handen ineen voor stevige ondersteuning van gemeente

De ondersteuning van kwetsbare burgers komt steeds meer bij gemeenten te liggen. Denk daarbij aan de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet werk en bijstand en binnenkort de jeugdzorg.

Dat is een complexe opgave, want de toename van verantwoordelijkheden gaat immers gepaard met een besparingsopgave van 10%. VNG en KING hebben de handen ineen geslagen om gemeenten hierbij volop te kunnen ondersteunen.

VNG en KING hebben een krant gemaakt met een uitgebreide beschrijving van het ondersteuningsaanbod: ‘Samenhang bij decentralisaties jeugd, werk en zorg – VNG en KING slaan de handen ineen’.

AWBZ en werken naar vermogen
Door de val van het kabinet is de toekomst van het wetsvoorstel werken naar vermogen en van de decentralisatie van de begeleiding uit de AWBZ onzeker. Maar omdat gemeenten de beweging achter deze wetsvoorstellen steunen, zetten VNG en KING hun ondersteuningsaanbod door.

Vier thema’s
Naast de reguliere activiteiten voor de belangenbehartiging van gemeenten, werken VNG en KING bij hun ondersteuning met vier thema’s:

  • Kennisontwikkeling en kennisdeling
  • Ondersteuning intergemeentelijke samenwerking
  • Professionalisering, afstemming en standaardisering bedrijfsvoering
  • Ondersteuning in de uitvoering; realisatie van de dienstverlening

Krant Samenhang bij decentralisaties
In de krant vindt u een uitgebreide beschrijving van de vier thema’s en een overzicht van de gezamenlijke activiteiten van VNG en KING.

Bijeenkomsten: Stand van zaken decentralisaties en hoe nu verder?
In aanvulling op de decentralisatiekrant organiseren VNG en KING een reeks regionale bijeenkomsten. Bij die bijeenkomsten krijgen gemeenten een update van de laatste stand van zaken rondom de decentralisaties en suggesties voor hoe er verder meer om te gaan.

Kijk voor meer informatie over de bijeenkomsten op:

Zie ook

Bron: VNG.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel