CrossOvernieuws

Veldhuijzen van Zanten (VWS) start werkgroep betere hulp en ondersteuning autisme

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) start een werkgroep ‘vanuit autisme bekeken’. Deze werkgroep gaat vanuit het perspectief van mensen met autisme bekijken wat er beter kan in de hulp en ondersteuning aan deze groep.

De groep (ervarings)deskundigen gaat ook aanjagen dat verbeteringen daadwerkelijk in de praktijk tot stand komen. De werkgroep start zo snel mogelijk en zal tot einde 2015 actief zijn.

Hulp relatief nieuw
Gespecialiseerde hulp voor mensen met autisme is relatief nieuw. Het aantal aanbieders en behandelplaatsen, en de spreiding daarvan over het land, blijft achter bij de vraag. Volgens de staatssecretaris is het de bedoeling via de werkgroep innovatieve zorgaanbieders uit te dagen goede zorg in natura voor mensen met autisme te ontwikkelen. ,,Ik wil pioniers stevig ondersteunen. Groei moet innovatief zijn”, aldus Veldhuijzen van Zanten.

In Nederland zijn naar schatting 190.000 mensen met een vorm van autisme. Het aantal mensen waarbij autisme daadwerkelijk is vastgesteld, is snel gegroeid in de afgelopen jaren. Zo wordt bij veel volwassenen met autisme de diagnose pas nu gesteld, vaak nadat blijkt dat één van hun kinderen autisme heeft.

Autisme is niet alleen een gezondheidsprobleem. Autisme werkt vaak ook door in het functioneren op allerlei levensterreinen. Zelfstandig leren, werken, wonen en meedoen in de samenleving worden moeilijk en soms lukt het helemaal niet. Met goede begeleiding en ondersteuning is inmiddels heel veel mogelijk. En met nog gerichter zorg zou er nog veel meer kunnen.

2012 tot en met 2015
Tot 2013 worden knelpunten en verbetermogelijkheden geïnventariseerd. Dan start het verspreiden van goede voorbeelden en het aanjagen van verbeteringen in de hulp en ondersteuning. In het najaar 2015 presenteert de werkgroep haar eindrapport aan de staatssecretaris. De staatssecretaris zal de hele periode intensief meekijken en -werken en waar mogelijk en nodig direct aanpassingen maken in haar beleid als de werkgroep dat adviseert.

Bron: Rijksoverheid.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel