CrossOvernieuws

Door uw beperking veel geld kwijt? Vertel uw verhaal!

De CG-Raad en Platform VG willen samen met de ANGO (Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie) tien uitgebreide portretten maken van mensen die veel meerkosten hebben door hun ziekte of beperking.

Heeft u extra kosten voor vervoer en medicijnen? Of heeft uw inkomenspositie erg te lijden onder de stapelingsmaatregelen van de laatste jaren? Bijvoorbeeld door de bezuinigingen op het basispakket en de beperking van de aftrek van ziektekosten? Dan kunt u met uw verhaal de stapeling een gezicht geven.

De organisaties hebben úw verhaal nodig om de stapeling tot onderwerp te maken in de komende verkiezingen en formatie die daarna volgt. Zo willen ze tien portretten inzetten in hun verkiezingslobby en bundelen in een brochure die ze na Prinsjesdag aanbieden aan de woordvoerders in de Tweede Kamer. Zodat uw verhaal gehoord wordt.

Wie worden verzocht mee te doen?
Chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een verstandelijke beperking die veel meerkosten hebben of te maken krijgen met de onderstaande maatregelen. Belangenbehartigers van mensen met een verstandelijke beperking (ouders/bewindvoerder/curator) kunnen uiteraard ook contact met de organisaties opnemen.

  • Verhoging van het eigen risico en de premie voor de zorgverzekering
  • Hogere) eigen bijdragen voor de ZVW, AWBZ-zorg, de GGZ en de ondersteuning die gemeenten leveren vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
  • Stijging vervoerskosten door de verlaging van de kilometergrens Valys
  • Verlaging WTCG tegemoetkoming door inkomensgrenzen
  • Afschaffing van het persoonsgebonden budget (pgb) voor mensen die geen indicatie voor verblijf in een instelling hebben.

Verder zijn ze benieuwd naar de meerkosten die u moet maken om net als iemand zonder beperking te kunnen meedoen.

Tegenprestatie

  • De CG-Raad en Platform VG willen graag met behulp van de adviseurs van de ANGO de inkomenspositie en meerkosten van tien mensen uitgebreid in kaart brengen.
  • Als u wordt uitgenodigd, wordt u lid van de ANGO gedurende een jaar. Hieraan zijn voor de genodigden geen kosten verbonden. In dit jaar kunt u gebruik maken van alle diensten van de ANGO, zoals advies op financieel en sociaal juridisch gebied en belastingadvies.
  • Goede onkostenvergoeding.

Het interview
Eerst zit u samen met de adviseurs van de ANGO om uw inkomenspositie en meerkosten in kaart te brengen. Dit kan bij een ANGO-steunpunt bij u in de buurt. Maar de adviseur kan u ook thuis bezoeken. Daarna worden in een kort vraaggesprek de gevolgen hiervan op uw dagelijkse leven besproken. Aan de orde komen de effecten van de meerkosten op uw leven. Waar heeft u de afgelopen jaren op moeten besparen of maakt u nu andere keuzes dan vijf jaar geleden? Het interview zal plaatsvinden in juli of augustus.

Aanmelden?
Heeft u interesse om mee te doen, stuur dan een e-mail naar het Meldpunt van de CG-Raad: meldpunt@cg-raad.nl, onder vermelding van ‘Geef de stapeling een gezicht’. U wordt gevraagd uw situatie kort te vermelden en een indicatie te geven van de meerkosten ten gevolge van uw ziekte of beperking. Vergeet niet uw naam, telefoonnummer en e-mailadres te vermelden! Als uw verhaal in aanmerking komt, neemt de CG-Raad contact met u op. In totaal selecteren ze tien mensen.

Bron: CG-Raad.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel