CrossOvernieuws

Terugblik op UWV-congres: het outsiderseffect van mensen met psychische klachten

Mensen met psychische klachten komen steeds moeilijker aan het werk. Hoe kunnen artsen, GGZ-hulpverleners, werkgevers en UWV voorkomen dat zij 'outsiders' worden?

Die vraag stond centraal tijdens het UWV Zomercongres op 18 juni in Utrecht.

Het aantal mensen met een psychische aandoening stijgt drastisch. Het is in hun belang dat zij (weer) een plek op de arbeidsmarkt vinden. Een (passende) baan verbetert hun functioneren en kan voorkomen dat ze terugvallen.

Uit nationaal en internationaal onderzoek blijkt dat werken tot een betere kwaliteit van leven en een betere gezondheid leidt. Het biedt mensen perspectief en zingeving. 'Juist voor mensen met een psychische aandoening kan werk een heilzaam middel zijn', stelde Paul de Krom, demissionair staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, tijdens zijn toespraak op het congres.

Maar het blijkt voor deze groep erg lastig om aan het werk te komen en blijven. Betere samenwerking tussen artsen, GGZ-hulpverleners, werkgevers en UWV is meer dan ooit gewenst. Het UWV-congres Het outsiders-effect van mensen met een psychische stoornis nodigde partners uit om met elkaar te praten hoe zij daaraan invulling kunnen geven. Daarmee sloot het congres aan op het in november vorig jaar gehouden UWV Najaarscongres Kansen op werk voor mensen met een psychische aandoening. Daarbij lag het accent vooral op kennisuitwisseling.

Demedicalisering
Volgens De Krom moet de aanpak anders. 'Behandelaars moeten af van de opvatting dat mensen eerst gezond moeten worden en pas dan een baan moeten zoeken. Er moet méér focus liggen op arbeidsparticipatie.' Hij pleit ook voor demedicalisering. 'Het aantal mensen met psychische klachten neemt vooral toe door de verbeterde diagnostiek. Steeds meer problemen worden gemedicaliseerd. Vroeger spraken we over een druk kind, nu spreken we over een kind met ADHD.'

De GGZ erkent tot dusver vooral in te zetten op behandeling van het ziektebeeld. 'We zijn altijd nogal paternalistisch geweest uit angst voor terugval van de patiënt', aldus Roxanne Vernimmen, bestuurslid GGZ en bestuursvoorzitter Altrecht Geestelijke Gezondheidszorg. Dat staat haaks op de gedachte om de patiënt te laten participeren. Onder GGZ-hulpverleners is inmiddels een omslag in denken gaande.

Weerstand
Tijdens het congres bleek ook dat de samenwerking tussen curatieve artsen beter kan. Tussen huisartsen en bedrijfsartsen, maar ook tussen bedrijfs- en verzekeringsartsen en GGZ. 'Vooral dat laatste is nog erg ingewikkeld', aldus Herman Spanjaard, bedrijfsarts en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB).

Bij werkgevers is er nog veel weerstand om psychisch zieken aan te nemen. 'Ze lopen het risico twee jaar door te moeten betalen bij uitval door ziekte', stelt Rob Slagmolen, secretaris arbeidsmarkt voor MKB Nederland. 'Daarnaast is de materie erg complex. Er zijn aantrekkelijke regelingen zoals de no riskpolis, maar daarbij moet de werkgever zich aan te veel regels houden.' Simplificering van de informatievoorziening en minder regelgeving zou volgens Slagmolen een belangrijke stap in de goede richting zijn.

Bron: UWV.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel