CrossOvernieuws

Subsidie sociale werkvoorziening ook na 2013 op peil

De rijkssubsidie per plek voor sociale werkvoorziening (SW-plek) blijft ook na 2013 €25.800. De verlaging van de rijkssubsidie naar €22.050 is van de baan.

Dat blijkt uit de juni-raming van het Centraal Planbureau (CPB) op basis van het Lente-akkoord. Al eerder was duidelijk dat de rijkssubsidie in 2013 niet zou dalen, maar nu is dat ook voor de jaren daarna vastgelegd.

Het CPB meldt in haar juni-raming dat er 'geen verdere korting op het re-integratiebudget plaatsvindt'. Daaronder valt ook de korting op de rijkssubsidie per SW-plek.

Ongefundeerd
Bij de behandeling van de Wet werken naar vermogen heeft de VNG altijd aangegeven dat ze de verlaging van de rijkssubsidie ongefundeerd vindt. Het overgrote deel van de rijkssubsidie gaat namelijk op aan onbeïnvloedbare loonkosten.

Indexeren
De VNG wijst er wel op dat loonkosten en pensioenlasten ieder jaar stijgen, terwijl de rijkssubsidie nu gelijk blijft. Het zou dan ook niet meer dan logisch zijn dat de rijkssubsidie weer wordt geïndexeerd, zoals dat tot 2010 altijd het geval is geweest.

Bron: VNG.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel