CrossOvernieuws

Special Heroes Day sluiten succesvol schooljaar af

Sportstimuleringsprogramma leerlingen speciaal onderwijs breidt verder uit.
In de maand juni vinden voor diverse scholen in het speciaal onderwijs de Special Heroes Days plaats.

Met de organisatie van deze Special Heroes Days sluit het landelijke sportstimuleringsprogramma Special Heroes een succesvol schooljaar af. Een jaar waarin zij in nauwe samenwerking met lokale sportverenigingen leerlingen van ruim 180 scholen in het speciaal onderwijs heeft laten ervaren hoe leuk sport en bewegen is.

Samen met de scholen voor speciaal onderwijs hebben veel verenigingen door heel Nederland zich het afgelopen jaar ingezet om leerlingen met een handicap sportactiviteiten te bieden. Het gaat hier om leerlingen met een visuele of auditieve beperking en leerlingen met een chronische ziekte of een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking. Ook wordt Special Heroes ingezet op een aantal scholen voor leerlingen met gedragsproblemen.

Doel is om deze jongeren blijvend aan sportactiviteiten deel te laten nemen. Het afgelopen jaar is het aantal scholen dat het sportstimuleringsprogramma aanbiedt toegenomen van ruim 130 naar maar liefst ruim 180. Het programma is tot nu toe actief in 112 gemeenten en bij 250 sportverenigingen. In totaal deden afgelopen schooljaar 17.207 leerlingen mee aan Special Heroes. De verwachting is dat in het schooljaar 2012-2013 maar liefst 75 nieuwe scholen starten met het sportstimuleringsprogramma.

Geïnspireerd op het Olympisch Jaar 2012 worden alle Special Heroes Days geopend door een fakkeldrager die een bijzonder verhaal heeft over Special Heroes.

Overzicht data en locaties

Op de volgende data en plaatsen worden Special Heroes Days georganiseerd:

7 juni Zwolle, 8 juni Almere, 8 juni regio Twente, 14 juni Roosendaal, 14 juni Sittard-Geleen, 15 juni Breda, 15 juni regio Twente, 18 juni Utrecht, 19 juni Dordrecht, 21 juni Den Bosch, 22 juni Amsterdam, 29 juni Groningen, 6 juli Kampen, 11 juli Kampen, 12 juli Apeldoorn en 25 september Arnhem.

Special Heroes is een samenwerkingsverband van Gehandicaptensport Nederland, Nederlands Olympisch Comité Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) en de Landelijke Vereniging voor Cluster 3 scholen (LVC3), met als doel de jeugdsport van kinderen met een beperking een enorme impuls te geven.

Special Heroes is financieel mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS, de Provincie Noord-Holland, het platform Sport, Bewegen en Onderwijs en Menzis (in de provincies Groningen, Overijssel en Gelderland).

Bron: Leefwijzer.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel