CrossOvernieuws

Regionaal arbeidsmarktbeleid meer richten op werkgever

Werklozen kunnen pas met succes naar een baan in het bedrijfsleven worden bemiddeld als werkgevers goede ondersteuning krijgen en hun risico’s worden beperkt.

Met die boodschap gaan regionale ambassadeurs van MKB-Nederland de komende maanden op bezoek bij gemeenten, publieke uitvoeringsinstellingen en private intermediairs.

MKB-Nederland constateert dat de kwalitatieve match tussen vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt beter kan en beter moet. Daar is niet meer geld voor nodig, maar een andere benadering in het regionale arbeidsmarktbeleid, aldus de ondernemersorganisatie. De werkgever, diens wensen en behoeften dienen daarin centraal te staan.

Ondernemers hebben nu geen inzicht in het beschikbare arbeidsaanbod op regionaal niveau. Terwijl het toch van wezenlijk belang is te weten wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van degenen die vanuit bijstand of WW een baan zoeken en wat het betekent om hen in dienst te nemen. Dit soort gegevens moet daarom per werkzoekende worden verzameld en opgeslagen in een landelijk digitaal bestand, waarin zowel arbeidsbemiddelaars als werkgevers zelf naar geschikte kandidaten kunnen zoeken.

Belangrijker nog is dat ondernemers moeten weten op welke ondersteuning zij kunnen rekenen als zij iemand uit bijstand of WW aannemen. Eventuele (persoonlijke) problemen die een werkzoekende heeft, mogen niet het probleem van de werkgever worden.
MKB-Nederland pleit daarom voor een vast contactpersoon met kennis van zaken, bij wie de werkgever te allen tijde terecht kan en die de werkzoekende begeleidt.

Ook moeten de risico’s voor de werkgever, bijvoorbeeld bij ziekte, tot een minimum worden beperkt en moet er de mogelijkheid tot maatwerk (proefplaatsing, detachering, meerdere tijdelijke contracten) zijn in de contracten. Professionele private intermediairs moeten bovendien een belangrijke rol spelen in de uitvoering.

De ambassadeurs van MKB-Nederland, die vanmiddag bij elkaar komen om de plannen te finaliseren, zijn zelf ondernemer en kunnen de werkgeverswensen vanuit eigen ervaring bij gemeenten, uitvoeringsinstellingen en intermediairs bepleiten.

Bron: MKB.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel