CrossOvernieuws

Programmaraad biedt handvatten voor werkgeversdienstverlening

De Eerste Kamer is onlangs akkoord gegaan met deWet SUWI. Dat betekent o.a. dat gemeenten en UWV voor het einde van dit jaar op regionaal niveau hun gezamenlijke werkgeversbenadering op orde moeten hebben.

Om arbeidsmarktregio's van dienst te zijn, heeft de Programmaraad een aantal samenwerkingsvormen in een notitie uitgewerkt.

De notitie, die is opgesteld door medewerkers van gemeenten en UWV, beschrijft meerdere modellen voor de samenwerking aangevuld met een overzicht van voor- en nadelen en concrete voorbeelden.

Ontwikkelvarianten
De kernvraag is hoe gemeenten en UWV optimaal in kunnen spelen op de wensen van werkgevers om zo de kansen op werk voor mensen met een uitkering te vergroten. De ontwikkelvarianten laten alle ruimte om zelf een passende vorm te kiezen voor complementaire samenwerking. Of dat nu afstemming over werkgeversdienstverlening in de regio betreft of (bijna) integrale samenwerking op regionaal niveau.

Maximale samenwerking op regionaal niveau:

  • Samenwerking op regionaal niveau met uitvoerende gezamenlijke teams in subregio’s;
  • Gemeenten en UWV werken in een arbeidsmarktregio vanuit een eigen werkgeversteam naast elkaar, maar wel in onderlinge coördinatie/afstemming.

Aan de hand van drie praktijkvoorbeelden toont de notitie welke variant in welke situatie bijdraagt aan een betere dienstverlening.

Beschikbaarheid
Deze notitie wordt volgende week toegezonden aan leden, maar is nu al te vinden op de vernieuwde website Samenvoordeklant.nl.

Bron: Divosa.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel