CrossOvernieuws

Lessen over samenwerken bij decentralisaties

Onderhandelen over een verzonnen, maar levensechte casus. Waar loop je als wethouder tegenaan? Welke lessen kun je trekken?

Dat was de formule van het deelcongres van het VNG Programma Slim Samenwerken samen met WagenaarHoes Organisatieadvies, een onderdeel van het VNG Jaarcongres, vorige week.

Belangstelling
De belangstelling was groot: 55 wethouders, gemeentesecretarissen en raadsleden deden mee. In drie groepen speelden ze een regionaal bestuurlijk overleg na over drie agendapunten:

Samenvoeging arbeidsmatige en niet-arbeidsmatige dagbesteding
Inzet Wet werken naar vermogen-doelgroep voor Wmo-dienstverlening
Gezamenlijke werkgeversbenadering voor onderkant arbeidsmarkt, met name Wajong en Wsw.

Aandachtspunten
De workshops bleken een effectief middel om zowel inhoudelijke als samenwerkingsvraagstukken op tafel te krijgen. In de slotbespreking kwam een aantal aandachtspunten naar voren:

De neiging om te zoeken naar oplossingen (bijvoorbeeld: Hoe houden we het SW-bedrijf overeind?) kan snel leiden tot een patstelling. Het helpt dan om helder onderscheid te maken tussen de maatschappelijke opgave en de organisatie van de oplossing.
Het openlijk bespreken en erkennen van verschillende belangen van samenwerkende gemeenten, is een voorwaarde voor een gezamenlijke koers.

Bij het betrekken van werkgevers is het cruciaal dat gemeentebestuurders zich verplaatsen in werkgevers. Hen alleen maar aanspreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid werkt niet.
Overleg met cliëntenorganisaties is noodzakelijk om zicht te krijgen op de feitelijke opgave, en om te voorkomen dat het alleen nog over het organisatievraagstuk gaat.

De keuze voor een samenwerkingsvorm is belangrijk, maar een gedeelde visie op de inhoud gaat daaraan vooraf.
Meer informatie

Uitgebreid verslag Samenwerken ervaren rond de drie decentralisaties.

Bron: VNG.

 

 

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel