CrossOvernieuws

InterventieCalculator nieuwe rekentool voor gemeenten

De InterventieCalculator meet maatschappelijke kosten en baten van interventies naar werk. Dienstverlening aan inwoners/gezinnen met meervoudige problemen. Om die te verbeteren kunnen gemeenten, vooruitlopend op de transities, de decentralisaties rond zorg en werk benutten.

Dit thema stond centraal tijdens het drukbezochte congres Kansen voor werk bij Multiproblematiek, die de ministeries van SZW en BZK op 31 mei organiseerden. De transities stellen nieuwe eisen aan de dienstverlening door gemeenten en vereisen meer efficiency en effectiviteit.

Daarom lieten de ministeries door Berenschot en SEOR een nieuw instrument ontwikkelen. Op basis van wetenschappelijke inzichten en empirisch onderzoek ontwierpen zij de InterventieCalculator. Met deze rekentool kunnen gemeenten inzichtelijk maken welke baten en kosten er zijn en voor wie, wanneer zij werken aan arbeidstoeleiding van mensen met meervoudige problemen.

Het instrument helpt gemeenten de integrale aanpak te onderbouwen en samenwerking te bevorderen tussen uitvoerders, hulpverleners en belanghebbenden in verschillende leefgebieden.

Noot: Het instrument met de toelichting vindt u op de website www.interventiecalculator.nl. Er worden regionale trainingen gegeven om met de rekentool te kunnen werken.

Bron: Cedris.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel