CrossOvernieuws

Inclusie: een kwestie van attitudes?

Onderzoek naar de acceptatie van leerlingen met leerlinggebonden financiering in het reguliere basisonderwijs. Interessante conclusies in dit promotieonderzoek van Ank de Boer.

In het onderzoek is gekeken naar de acceptatie en vriendschappen van LGFleerlingen in het reguliere basisonderwijs. De uitkomsten geven aan dat
leerlingen met LGF minder goed geaccepteerd zijn en minder vriendschappen hebben dan hun klasgenoten zonder LGF. Vervolgens is er gekeken naar de attitude van leerkrachten, ouders en klasgenoten ten aanzien van leerlingen met LGF (ADHD en PDD-NOS) in het reguliere basisonderwijs. Alle drie de groepen hebben een neutrale attitude, wat betekent dat zij niet uitgesproken negatief of uitgesproken positief zijn over de opname van leerlingen met ADHD en PDD-NOS in het reguliere basisonderwijs.

Lees meer onderzoeksresultaten in de brochure 'Inclusie: een kwestie van attitudes?'.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel