CrossOvernieuws

Gemeenten en bedrijfsleven starten met prestatieladder socialer ondernemen

TNO heeft in nauwe samenwerking met bedrijfsleven en SIRN (Stichting in- Return Nederland) een meetinstrument ontwikkeld waarmee objectief kan worden bepaald in welke mate een bedrijf bijdraagt aan de werkgelegenheid van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.

Deze zogenoemde Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is vanaf 14 juni beschikbaar en zal de komende tijd nog verder worden doorontwikkeld. Apeldoorn is de eerste gemeente die de PSO gaat inzetten in het kader van social return bij een meervoudige onderhandse aanbesteding.

MVO People
De PSO is het eerste objectieve meetinstrument dat de sociale bijdragen van bedrijven in kaart brengt. Aukje Smit, projectleider PSO bij TNO: “Met een PSO-erkenning kunnen de bedrijven die er echt werk van maken zich nu onderscheiden van de concurrent. Voor gemeenten en UWV is de PSO ook interessant in het kader van de werkgeversdienstverlening”.

Social return
De gemeente Apeldoorn is de eerste gemeente in Nederland die de Prestatieladder gaat gebruiken. Wethouder Johan Kruithof: “De gemeente Apeldoorn en maatschappelijk betrokken werkgevers maken zich sterk voor de participatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De Prestatieladder Socialer Ondernemen is een prima instrument om het sociaal ondernemerschap structureel te stimuleren. Bovendien is de Prestatieladder voor gemeenten een onafhankelijk kwaliteitslabel bij het sociaal aanbesteden”.

Ook het bedrijfsleven start met de prestatieladder. Clement Dekker manager Kwaliteit van Trigion: “Het PSO-certificaat is belangrijk voor ons imago, maar het helpt ons ook richting te geven aan ons social return beleid en de uitvoering ervan”.

MKB
Start Foundation, co-financier van de PSO, komt met een stimuleringsmaatregel voor gebruik van de PSO door het MKB in die gemeenten die de PSO geadopteerd hebben. Daarmee hoopt Start Foundation dat ook het MKB kan profiteren van social return. De sociaal investeerder ziet daar nog volop groeikansen waardoor er meer arbeidsplaatsen komen voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Bedrijven kunnen zich via www.pso-nederland.nl inschrijven voor certificering. De eerste 20 bedrijven worden getoetst door TNO. Daarna nemen certificerende instellingen dit over. SIRN gaat de PSO beheren.

Initiatiefnemers en meewerkende bedrijven
De initiatiefnemers voor de PSO zijn TNO en SIRN.
De PSO is ontwikkeld in nauwe samenwerking met bedrijven uit verschillende sectoren: Heijmans, Trigion, Ecostyle, Van Gansewinkel, Deen Supermarkten, Gelre Ziekenhuizen en Asito, én met zeven SW-bedrijven: WNK bedrijven, Caparis, Delta, Soweco, Pantar, Lander en de Diamantgroep.
In de klankbordgroep voor de ontwikkeling van de PSO zijn vertegenwoordigd de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Werkgeversvereniging AWVN, UWV, SIRN, MVO-Nederland, Start Foundation, Landelijke Cliëntenraad, TNO en SW-bedrijf WNK.

De ontwikkeling van de PSO is mogelijk gemaakt met financiering vanuit het TNO co-financieringsprogramma, Start Foundation en de deelnemende SW-bedrijven.

Bron: TNO

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel