CrossOvernieuws

Europa in actie: wij kunnen aan het werk!

Nieuwe werkgelegenheid voor personen met een verstandelijke handicap.

In de succesvolle reeks jaarlijkse conferenties van Europa in Actie organiseerden NVHVG, AFrAHM en Inclusie Vlaanderen, in samenwerking met Inclusion Europe vzw, van 31 mei tot 2 juni, een belangrijk congres over de nieuwe werkmogelijkheden voor personen met een verstandelijke handicap.

Het programma bestond uit getuigenissen van self-advocates, familieleden, professionelen en hun organisaties uit Europa en andere werelddelen. Het is de bedoeling om op Europees en Belgisch niveau politieke en actuele praktijken te delen met betrokkenen en tussenpersonen.

De werkmogelijkheden voor Europese burgers met een verstandelijke handicap zijn cruciaal voor een optimale inclusie in de maatschappij. Op basis van de Conventie van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap werden het inclusief tewerkstellingsbeleid en inclusieve praktijken ontwikkeld en verbeterd. Tijdens dit congres werden praktijkvoorbeelden gegeven van en voor diensten, voorzieningen, politieke verantwoordelijken en andere actoren.

Dit congres gaf aan meer dan 300 deelnemers uit heel Europa vier thema’s ter bespreking:

Welzijn en werkgelegenheid: op weg naar inclusief beleid
De sprekers zullen de impact van de begrotingsbesparingen op vlak van welzijn en werkgelegenheid voor personen met een verstandelijke handicap en hun familie bespreken. De nieuwe aanwervingsystemen van de tewerkstellingsdiensten zullen besproken worden, alsook het gevolg van het in werking stellen van de Europese Richtlijn tegen discriminatie van personen met een verstandelijke handicap op het werk.

Het ontwerpen en uitvoeren van inclusieve tewerkstellingsdiensten
De vraag: “Hoe kan ik een goede werkgever zijn voor personen met een verstandelijke handicap?” zal centraal staan in deze thematiek. De deelnemers zullen het aanpassingsproces van werk in beschutte werkplaats naar inclusief werk bespreken, net als de kwaliteitssystemen die hiervoor moeten opgericht worden. De mogelijkheden van de sociale ondernemingen en andere werkvormen zullen eveneens onderwerp van gesprek zijn.

“Goed voor het werk”: de vorming en begeleiding van personen met een verstandelijke handicap
Hoe kan inclusieve opvoeding tot inclusieve werkgelegenheid leiden? Welk type van professionele vorming en welke begeleidingsdiensten zijn nodig om dit te verwezenlijken? Hoe kunnen personen met een verstandelijke handicap hierin hun weg vinden? Welke zinvolle mogelijkheden zijn er buiten de gewone tewerkstelling? Dit zijn maar enkele vragen die met actieve deelname van Europese self-advocates zullen besproken worden.

Goede praktijkvoorbeelden
Het congres bood gelegenheid om goede praktijken te delen. Diensten, politieke verantwoordelijken en professionelen uit gans Europa waaronder België stelden hun projecten voor.

Lees ook de beschouwing van dit congres.

Bron: Inclusion Europe.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel