CrossOvernieuws

Budget voor transitie Begeleiding blijft beschikbaar voor gemeenten

Uit de junicirculaire voor gemeenten blijkt dat de € 32 miljoen voorbereidingsgeld voor 2013 in het gemeentefonds beschikbaar blijft. Voor de decentralisatie van Begeleiding bestaat breed draagvlak: bij gemeenten, aanbieders én cliëntenorganisaties.

Op veel plaatsen wordt samengewerkt aan de voorbereiding. De VNG heeft ervoor gepleit dat gemeenten kunnen doorgaan met het veranderingsproces en dat het voorbereidingsbudget beschikbaar blijft. Wil er sprake zijn van één transitie op het gehele sociale domein, vanuit één samenhangende visie, dan pleiten gemeenten ervoor dat zij ruimte krijgen om die visie succesvol uit te kunnen voeren.

Het Kabinet stelt wel de voorwaarde dat wanneer een nieuw kabinet afziet van de decentralisatie van begeleiding, de middelen voor 2013 zullen worden teruggeboekt.

Noot: tijdens het VNG congres zijn tijdens een deelsessie aandachtspunten geinventariseerd rond samenwerken bij de decentralisaties. Het ging over:

  • Samenvoeging arbeidsmatige en niet-arbeidsmatige dagbesteding
  • Inzet Wet werken naar vermogen-doelgroep voor Wmo-dienstverlening
  • Gezamenlijke werkgeversbenadering voor onderkant arbeidsmarkt, met name Wajong en Wsw.

De VNG heeft eerder negen 'gouden regels' voor de drie decentralisaties op een rijtje gezet en Divosa maakte een routekaart.

Bron:Cedris.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel