CrossOvernieuws

Bovenlokale samenwerking jeugdzorg verloopt voorspoedig

Geen enkele gemeente bereidt zich 'op eigen houtje' voor op de decentralisatie van de jeugdzorg. Alle gemeenten participeren in regionale samenwerkingsverbanden gericht op de transitie, inclusief de bovenlokale uitvoering.

Dat blijkt uit de rapportage 'Eerste impressie: bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg'.

Verplicht
Bovenlokale uitvoering is voor onderdelen van de decentralisatie van de jeugdzorg verplicht. Regionale samenwerking is hiervoor vaak onmisbaar.

Conclusies
De belangrijkste overige conclusies uit de rapportage:

  • Er is een landelijk dekkende infrastructuur van 40 regio’s, de dekking is 100%: geen gemeente valt dus ‘buiten de boot’;
  • De gemeenten werken in de regio's samen aan beleids- en besluitvoorbereiding. Dit betekent niet dat alle onderdelen van de jeugdzorg (inkoop, opdrachtgeverschap) uiteindelijk ook op deze schaal zullen worden opgepakt. De kleinere regio’svermelden in de uitvoeringsprogramma’s dat zij van plan zijn op te schalen bij de inkoop van dure vormen van zorg;
  • De voorbereiding bevindt zich in de fase van visievorming en een daarop gebaseerd Plan van Aanpak. Over het algemeen hopen gemeenten deze fase voor de zomer af te ronden, zodat vanaf september kan worden gestart met de uitwerking, samen met de instellingen;
  • De meeste provincies zijn betrokken bij het opstellen van een gezamenlijke visie of nemen daartoe (op verzoek van gemeenten) het voortouw.

Zie ook: Rapport 'Eerste impressie: bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg'.

Bron: Samenwerken voor de jeugd.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel