CrossOvernieuws

Behoud het pgb: verbeter, vereenvoudig en integreer het!

Behoud het pgb, verbeter, vereenvoudig en integreer het. Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen van het onderzoek 'Persoonsgebonden budget, Eigen Regie en Empowerment' dat vandaag is gepubliceerd.

Het onderzoeksrapport toont het maatschappelijk belang van het pgb aan in een roerige beleidsperiode. Het pgb maakt eigen regie mogelijk, het bevordert empowerment en draagt sterk bij aan de kwaliteit van bestaan van de betrokkenen. Talrijke vormen van zorgvernieuwing ontstonden door het pgb en het lijkt erop dat het pgb positieve economische effecten oplevert.

In een kwalitatief onderzoek dat 1,5 jaar duurde, bestudeerden de 3 onderzoekers 61 budgethouders in het hele land. Zij gingen op bezoek bij mensen thuis, hielden diepte-interviews, analyseerden samen met de betrokkenen de resultaten en brachten die in verband met moderne theorieën uit verschillende disciplines. De centrale vraag was of en hoe het pgb bijdraagt aan eigen regie en empowerment en welke vernieuwingen en kansen dit oplevert.

Eigen regie
Met een pgb kunnen mensen die een beperking hebben of een chronische ziekte, zelf de hulp inkopen die ze nodig hebben. Eigen regie is zelf bepalen welke hulp geboden wordt, door wie, wanneer, waar, hoe, hoeveel en waarom. Door eigen regie organiseren mensen zorg die precies past bij hun behoeften. Zij vinden effectieve en unieke oplossingen voor zichzelf of voor hun familieleden, vaak in hun eigen huis. In 25 van de onderzochte situaties werd daardoor een opname in een instelling voorkomen. Regie hebben over de zorg blijkt een voorwaarde om regie te hebben over het eigen leven.

Empowerment
Het pgb vergroot de eigen kracht en macht, dat is empowerment. Het versterkt de zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en persoonlijke groei. Cruciale factor in empowerment is de rolwisseling van afhankelijke zorgvrager, die noodgedwongen afwacht, naar opdrachtgever die initiatieven neemt en waarnaar geluisterd wordt. Het pgb geeft de budgethouder contracteermacht: wie betaalt, die bepaalt. De eigen keuzes en de sociale participatie die daardoor mogelijk worden, verhogen de kwaliteit van bestaan. Mensen hebben het gevoel weer een eigen leven te hebben.

Zorgvernieuwing
Het pgb brengt ook zorgvernieuwing teweeg. Budgethouders vinden allerlei individuele en creatieve oplossingen, die in de reguliere zorg vaak niet beschikbaar zijn. Inspirerend zijn de talrijke kleinschalige initiatieven die door het pgb zijn ontstaan, zoals kleine woonvormen, dagbestedings- en werkprojecten. Indrukwekkend zijn de voorbeelden van partnerzorg en ouderzorg.

Economische effecten
Er zijn diverse aanwijzingen dat het pgb positieve economische effecten sorteert qua werkgelegenheid, uitkeringen en kosten van de zorg. De overtuiging van alle betrokkenen is dat met het pgb de zorg beter èn goedkoper is. Nader onderzoek is hier echter nodig.

Nadelen
Het huidige pgb kent echter ook nadelen. Budgethouders worden geconfronteerd met steeds veranderende regels en bureaucratische verplichtingen, die onnodig ingewikkeld en belastend zijn en soms een rem zetten op de eigen regie. De pgb-regeling is zo ingewikkeld dat te veel mensen ondersteuning nodig hebben om ervan gebruik te kunnen maken. De beeldvorming over het pgb is daarnaast de laatste jaren gekleurd door verhalen over fraude. Veel budgethouders hebben hierdoor het gevoel in de beklaagdenbank te staan. Ondanks deze nadelen heeft het pgb de positie van gebruikers van de zorg enorm versterkt. Behoud, verbeter en vereenvoudig het pgb, is daarom de aanbeveling van het onderzoek. En integreer de verschillende (pgb)regelingen op het gebied van zorg, onderwijs, vervoer, wonen, werken en vrije tijd in een omvattend participatiebudget.

Het onderzoeksrapport 'Persoonsgebonden budget, Eigen Regie en Empowerment' is geschreven door Harrie van Haaster, Mark Janssen en Agnes van Wijnen (Kennis-en Innovatiecentrum CrossOver) . Het onderzoek werd gefinancierd door ZonMw in het kader van het programma Disability Studies.

Het onderzoeksrapport is beschikbaar op: www.adsearch.nl en www.igpb.nl

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel