CrossOvernieuws

juli

30.07.12

Met een WIA- of Wajonguitkering de opleiding 'assistent drogisterij' volgen
UWV heeft met Kruidvat, IMKO-opleidingen en Alexander Calder arbeidsintegratie afspraken gemaakt om mensen met een WIA- of Wajonguitkering het diploma‘assistent drogisterij’ via een leerwerktraject aan te bieden. >

27.07.12

Acht uitgangspunten voor een nieuwe wet
Welke uitgangspunten zou het volgende kabinet moeten hanteren voor een nieuwe Wet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? >

27.07.12

Argumentenkaart specialistische jeugdzorg
In opdracht van Het Expertisecentrum van de William Schrikker Groep heeft de Argumentenfabriek een Argumentenkaart specialistische jeugdzorg gemaakt. >

26.07.12

Veel vsv’ers vinden dat niemand geprobeerd heeft ze te helpen
Van de voortijdige schoolverlaters heeft 45% het idee dat niemand geprobeerd heeft te helpen hun voortijdige uitval te voorkomen. >

24.07.12

Analyse verkiezingsprogramma's
Inmiddels zijn de verkiezingsprogramma’s van vrijwel alle politieke partijen verschenen. >

24.07.12

Kamerbrief over effectiviteit re-integratiebeleid en handhaving
Met deze brief informeert de staatssecretaris de Kamer over de stand van zaken van het inmiddels gestarte experiment naar de netto effectiviteit van re-integratie. >

24.07.12

Update verkiezingsprogramma's
De (concept)programma’s van VVD, D66, PVV en Partij voor de Dieren zijn nu ook bekend. Wat kunnen chronisch zieken en gehandicapten van deze partijen verwachten? Een eerste analyse. >

16.07.12

Regionale werkgeversdienstverlening met couleur locale
Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen, hebben gemeenten werkgevers nodig. Gemeenten willen het voor werkgevers makkelijk en aantrekkelijk maken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. >

16.07.12

Steunpunt Passend Onderwijs van start
Op 1 augustus gaat het Steunpunt Passend Onderwijs voor ouders van start. Dit steunpunt is bedoeld voor ouders van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, zoals chronisch zieke of gehandicapte kinderen of kinderen met leer- en/of gedragsproblemen. >

13.07.12

CJG handreiking 'Samen sterk voor jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen'
De CJG handreiking 'Samen sterk voor jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen' is beschikbaar. De handreiking biedt Nederlandse gemeenten inzicht in de huidige expertise van de netwerken Integrale Vroeghulp (IVH) en laat zien wat de meerwaarde is van een effectieve samenwerking tussen de Centra voor Jeugd en Gezin en IVH. >

11.07.12

Pier de Boer prijs
Één keer in de twee jaar reikt SPZ een geldprijs uit aan het beste project dat mensen met een verstandelijke handicap verder helpt. Elke twee jaar wordt ook een nieuw thema vastgesteld voor de hulpverlening van SPZ. >

09.07.12

Stand van zaken over de toekomst van de AWBZ
Woensdag 4 juli debatteerde de Tweede Kamer over de stand van zaken over de toekomst van de AWBZ. Onder andere 10-uursgrens voor het pgb, scheiden wonen en zorg, en de harmonisatie van de vervoerstarieven kwamen hierbij aan de orde . >

05.07.12

Boaborea en Nobol bundelen krachten: OVAL van start
Boaborea en Nobol bundelen hun krachten in een nieuwe brancheorganisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan, OVAL. >

05.07.12

Surprise yourself: Mission on wheels
Heb jij dromen en wil jij ze waarmaken? Dan is dit je kans! >

05.07.12

Vrijwilligers gezocht voor Festival 5D
Mede dankzij de vele vrijwilligers was Festival 5D vorig jaar weer een groot succes, daarom vindt op zaterdag 15 september 2012 nu al de derde editie plaats op de NDSM-werf in Amsterdam. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel