CrossOvernieuws

Via UWV 271.400 mensen aan het werk in 2011

Ondanks de economische tegenwind en de bezuinigingen zijn het afgelopen jaar via UWV 271.400 mensen aan werk geholpen. Onder hen waren 35.000 langdurig werklozen. Op het gebied van tijdigheid, rechtmatigheid en kostenbeheersing scoorde UWV goed.

De dienstverlening aan werkzoekenden zal steeds meer via internet plaatsvinden. In 2011 heeft UWV 45.000 overtredingen van de inlichtingenplicht vastgesteld. Dit staat in het vandaag gepubliceerde jaarverslag 2011 van UWV.

De komende drie jaar moet UWV een half miljard besparen op de uitvoeringskosten. In 2011 waren die met € 1,8 miljard al € 800 miljoen lager dan in 2005. In de periode 2012- 2015 verdwijnen in totaal 5.000 banen. Daarnaast betekent invoering van de Wet werken naar vermogen (WWNV) dat taken aan gemeenten worden overgedragen. ‘De bezuiniging is een forse opgave. Het wordt hard fietsen bergop’, aldus de voorzitter van de Raad van Bestuur Bruno Bruins.

Dienstverlening
Ondanks de economische tegenwind en de overheidsbezuinigingen, zijn het afgelopen jaar via UWV 271.400 mensen aan werk gekomen. Onder hen waren 35.000 langdurig werklozen. Bij een verhoogde werkdruk voor medewerkers en lagere budgetten voor uitvoering van de taken, bleven de ‘rapportcijfers’ voor de dienstverlening in 2011 op peil. Uitkeringsgerechtigden waardeerden de dienstverlening van UWV met het rapportcijfer 7,0, werkgevers met 6,3. In 2006 waren die cijfers nog respectievelijk 6,1 en 5,0. Op het gebied van tijdigheid, rechtmatigheid en kostenbeheersing scoorde UWV goed ten opzichte van de prestatienormen van het ministerie van SZW. Zo werden de eerste betalingen van WW-uitkeringen het afgelopen jaar in 95% van de gevallen binnen vier weken overgemaakt.

Handhaving
In 2011 zijn 45.000 overtredingen van de inlichtingenplicht vastgesteld. In 37.000 gevallen werd een boete opgelegd. De totaal geconstateerde schadelast als gevolg van deze overtredingen is 64 miljoen euro. In 2010 was het totale schadebedrag 49,5 miljoen euro. In 2011 heeft UWV honderden bedrijfscontroles uitgevoerd waarbij 4.637 personen zijn gecontroleerd. In 189 gevallen is nader onderzoek uitgevoerd naar mensen met een uitkering die werkend werden aangetroffen.

Nieuwe koers
Doordat er veel minder te besteden is, verlegt UWV de koers op een aantal terreinen. Door de bezuinigingen moet UWV zich terugtrekken van een groot aantal werkpleinen en zal de dienstverlening aan werkzoekenden grotendeels via internet verlopen. De begeleiding naar werk richt zich meer en meer op degenen met afstand tot de arbeidsmarkt, zoals ouderen en mensen met een arbeidshandicap.

Kijk voor meer informatie in het online UWV jaarverslag 2011.

Bron: UWV.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel