CrossOvernieuws

Veel onduidelijkheid over overheveling AWBZ-begeleiding naar Wmo

Komende donderdag debatteert de Tweede Kamer verder over de overheveling van AWBZ-begeleiding naar de Wmo. Zowel de gemeenten als de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland willen dat de overheveling wordt uitgesteld tot 1 januari 2014.

Ook in de Tweede Kamer rijst twijfel over de datum van invoering. Tweede Kamerlid Esmee Wiegman (CU): ‘We gaan dit wetsvoorstel er niet als een gek doorheen jassen. We missen nog te veel informatie.’

Vorige week debatteerde de Kamer ook al over de overheveling. Tijdens dat debat (4 en 5 april) bleek dat er nog veel hobbels genomen moeten worden. Er zijn veel moties en amendementen ingediend. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten wil vanaf 2013 een jaar 'oefenen' met nieuwe klanten. Tweede Kamerlid Esmee Wiegman (CU) twijfelt of er voldoende voorbereidingstijd is om de overheveling per 1 januari 2013 in te laten gaan.

Onze punten
Ook cliëntenorganisaties, waaronder de CG-Raad, pleiten voor een zorgvuldig en weloverwogen overgangstraject. Onze lobby richten we verder met name op bredere mogelijkheden van het pgb, integrale indicatiestelling en een goede cliëntondersteuning. Daarnaast pleiten wij ervoor de palliatieve zorg niet naar de Wmo over te hevelen.

Lees eventueel ook:
CG-Raad-bericht van 4 april 2012: Debat wetswijziging-Wmo

Schriftelijke antwoorden van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten op vragen van de Tweede Kamer

Bron: CG-Raad

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel