CrossOvernieuws

Studiemiddag: ik kan aan het werk

Een van de grootste zorgen bij de scholing van mensen met een beperking is het vinden van een leerbedrijf. Vooral voor jongeren die geen volledige kwalificatie kunnen halen maar wel een opleiding volgen gericht op uitstroom naar arbeid wordt dit als een enorm probleem ervaren.

Dat is nu al zo, en het beeld van de toekomst lijkt alleen maar somberder te worden. De Wet Werken naar Vermogen stelt werk voor iedereen voorop, en de Wet Kwaliteit VSO moet de uitstroom naar arbeid versterken.

Tegelijkertijd vermindert het aantal plaatsen bij de Sociale Werkvoorziening en zet de crisis een rem op de totale arbeidsmarkt. Zelfs al komt het tot afspraken tussen kabinet en bedrijfsleven over de opname van wajongers in de bedrijven, dan biedt dat nog weinig soelaas voor de jongere in Lisse die graag wil werken in een garagebedrijf.

Om deze nood te verlichten zijn er al talloze projecten gestart om regionale netwerken te ontwikkelen, om speeddates te organiseren tussen jongeren en werkgevers, om bussen met jongeren door industrieterreinen te voeren en bedrijven te laten bezoeken en nog veel meer. Dat heeft voor knelpunten soms verlichting gegeven maar een structurele verbetering heeft het niet opgeleverd.

Is de situatie wel zo hopeloos? Keert het bedrijfsleven zich massaal af van jongeren met een beperking? Zijn er geen leerplaatsen beschikbaar voor deze jongeren? Onderzoeken van de SER en van de Raad van Werk en Inkomen, uitgevoerd in opdracht van werkgevers, werknemers en overheid laten een ander beeld zien. Zowel bedrijven als collega-werknemers zien ze graag komen maar dan wel met de juiste zorg omgeven en binnen een set van afspraken die de bedrijven aankunnen. Binnen hun eigen traditie, zogezegd.

Ik kan zaken oplossen
Wat is die traditie dan? Hoe leiden bedrijven jongeren via scholing naar vaste banen? Dat is de traditie van het werkend leren, zoals die al bestaat sinds de nijverheidswet van 1920 en zoals die nog steeds wordt uitgevoerd in het MBO. Ruim 80% van de jongeren in het MBO blijft na diplomering bij hun leerbedrijf met een vast arbeidscontract. Het is de belangrijkste weg voor jongeren om aan een baan te komen en voor het bedrijfsleven is het de belangrijkste weg om nieuw personeel te werven.

Inschrijven en aanmelden
Hoe kunnen de scholen voor Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs aansluiten bij die traditie? En hoe kan het bedrijfsleven met haar opleidingsinfrastructuur aansluiten op deze scholen?

Dat is het onderwerp van een studiemiddag die Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver, tezamen met de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en CINOP organiseert op woensdag 16 mei van 14.00 tot 17.00 uur bij Aequor in Ede. Sprekers namens overheid, bedrijfsleven, UWV en scholenveld gaan in op deze vragen en zoeken met de deelnemers aan de studiemiddag naar praktische oplossingen en duurzame afspraken.

U kunt zich inschrijven voor deze studiemiddag door te mailen of te bellen. Vermeld u dan alstublieft uw naam, organisatie en telefoonnummer. Telefonisch aanmelden bij CrossOver is mogelijk op tel.nr. 030 603 54 24.

Deelnemers krijgen kort voor de bijeenkomst het programma met de sprekers en een aantal documenten ter voorbereiding. Na afloop van de studiemiddag zal, op basis van de bijdragen van de sprekers en de uitkomsten van de discussies, een boekje worden samengesteld ‘Ik kan aan het werk!’, met concrete voorstellen voor samenwerking die we landelijk en regionaal onder de aandacht gaan brengen.

Van harte aanbevolen,

Yolan Koster, directeur CrossOver, mede namens SBB en Cinop

CINOP
Beroepsonderwijs bedrijfsleven
CrossOver

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel