CrossOvernieuws

Resultaten quick scan: bezuinigingen op ggz bregen zorg patiënten in gevaar

Met ingang van dit jaar zijn meerdere bezuinigingsmaatregelen in de ggz sector van kracht zoals de invoering van een eigen bijdrage in de tweedelijns ggz, een budget- en tariefmaatregel, het schrappen van de behandeling van aanpassingsstoornissen uit het verzekerde pakket en de begrenzing van het tarief van DBC’s van 18.000 minuten en langer.

In verband met deze bezuinigingsmaatregelen heeft GGZ Nederland half februari een korte vragenlijst onder haar leden uitgezet. Doel van deze vragenlijst is op basis van de meest recente gegevens van leden een indicatie te krijgen van de effecten van de maatregelen in de curatieve ggz (Zorgverzekeringswet).

Vraaguitval als gevolg van de eigen bijdrage
Het merendeel van de ggz-instellingen geeft aan dat ze te maken hebben met patiënten die hun behandeling niet willen voortzetten of willen starten als gevolg van de eigen bijdrage. Enkele instellingen zien nog geen
effecten, ook omdat het deels instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie betreffen (voor verzekerden tot 18 jaar geldt immers geen eigen bijdrage). De verwachte gemiddelde vraaguitval voor 2012 is voor ambulante zorg 11 procent en voor klinische zorg 5 procent.

Arbeidsmarkt
De instellingen die de quick scan hebben ingevuld zullen gezamenlijk met bijna 2.200 FTE gaan krimpen in 2012. De verwachting is dat het landelijk zal gaan om ongeveer 5000 FTE’s. Het grootste gedeelte van de afname aangegeven door de respondenten, 1.550 FTE, zal vallen bij het zorgpersoneel, waardoor de kwaliteit van zorg in gevaar komt. De overige 640 FTE krimp zal gaan om ondersteunend
personeel. De afname van FTE’s zal zoveel mogelijk plaatsvinden door natuurlijk verloop van personeel en door het afvloeien van tijdelijk personeel (zzp-ers, uitzendkrachten). Verder verwacht een groot deel van de instellingen dat voor het blijvend personeel sprake zal zijn van verhoging van de werkdruk en herverdeling van taken.

Productieafspraken
Het totale Zvw budget van de respondenten daalt in 2012 naar verwachting met 4,8 procent vergeleken met 2011. De instellingen geven aan dat zij het zorgaanbod gaan beperken, de focus zullen verleggen naar andere zorgvormen en locaties moeten gaan sluiten. GGZ Nederland zal de gevolgen blijven monitoren.

Bron: GGZ Nederland.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel