CrossOvernieuws

NVvA: Mmmooi symposium: Mmm mensen met mogelijkheden

Op 30 maart vond het symposium Mmm...mensen met mogelijkheden plaats in Zeist. Acht beroepsgroepen kwamen hier bijeen om de samenwerking rondom de Wajongere te bevorderen. Deze beroepsgroepen waren:

 • Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland
 • Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland
 • Nederlands Instituut van Psychologen
 • Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers
 • Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen
 • Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen
 • Nederlandse Verniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
 • Nederlandse Vereniging van Verzekeringsgeneeskundigen

Na een mooie dag met diverse workshops waarin de Wajongere centraal stond, hebben de voorzitters van deze verenigingen hun handtekening onder een convenant gezet dat moet leiden tot een betere samenwerking in de keten rondom de Wajongere. De beroepsgroepen hebben afgesproken met elkaar een groot aantal acties in gang te zetten zodat alle betrokken professionals een dienstverlenende en samenwerkende houding hebben ten aanzien van het werken naar vermogen van de jongere. Deze acties zijn o.a.:

 • Bekendmaken van dit project in eigen geledingen op algemene ledenvergaderingen etc.
 • Nascholingstrainingen organiseren.
 • Een multidisciplinaire werkwijzer maken, waarin met name houding en gedrag centraal staan.
 • Een speciale linked-in groep starten: "mensen met mogelijkheden".

De belangrijkste ketenpartners UWV, Divosa en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben toegezegd het vervolg te steunen.

Eindconclusie van het symposium:
Stel de Wajongere centraal en luister vooral goed naar zijn of haar verhaal en leg de regie in handen van de Wajongere en/of ondersteun hem of haar daarbij. Werk samen als professionals en maak gebruik van elkaars kwaliteiten in de dienstverlening aan de mens met mogelijkheden.

Meer informatie vindt u op onze sites.
www.ajn.artsennet.nl
www.beroepsvereniging-jobcaoches.nl
www.psynip.nl
www.nvmw.nl
www.arbeidsdeskundigen.nl
www.nvo.nl
www.nvab.nl
www.nvvg.nl
Klik hier voor de getekende intentieovereenkomst.
 
Bron:Arbeidsdeskundigen.nl

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel