CrossOvernieuws

Langdurig debat wetsvoorstel Wwnv

De vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 16 april jl. in een twaalf uur durend debat gesproken over het wetsvoorstel Wet Werken naar Vermogen.

In dit debat interrumpeerden de Kamerleden elkaar zeer regelmatig, dit leidde tot geanimeerde en soms emotionele discussies. In totaal stelden de Kamerleden tussen de 250 en 300 vragen aan staatssecretaris De Krom van SZW. De beschikbare tijd bleek onvoldoende om deze allemaal te beantwoorden. De eerste termijn wordt vandaag, 17 april, van 16.00-20.00 uur voortgezet.

De gestelde vragen hebben betrekking op alle onderdelen van het wetsvoorstel. Zo is er onder andere aandacht gevraagd voor het waarborgen van de begeleiding, voorkomen van ontslagen in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en aandacht voor Nuggers (niet uitkeringsgerechtigden). Dit zijn punten waar de VGN in haar brief aan de kamer voor heeft gepleit.

Eerste reactie staatssecretaris
In zijn eerste reactie heeft de staatssecretaris geconstateerd dat de meeste partijen de uitgangspunten van de WWNV kunnen onderschrijven, al hebben zij wel veel zorgen bij de invulling van dit wetsvoorstel. De staatssecretaris zegt dat de gesignaleerde risico`s beheersbaar zullen zijn en vraagt om het vertrouwen van de Tweede Kamer.

Tevens heeft hij nogmaals nadrukkelijk aangeven dat de rechten en plichten van de huidige Wajongpopulatie ongewijzigd blijft. Ook wil de staatssecretaris goed kijken naar alle voorstellen die door de Kamerleden zijn ingediend. Wel dienen deze voorstellen te passen in het budgettaire kader en de afspraken die eerder in het regeerakkoord zijn gemaakt.

Bron: VGN

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel