CrossOvernieuws

Kansen van mensen centraal in nota werkgeven naar vermogen

Tweede Kamerlid Jesse Klaver wil werkgevers die meer mensen met een arbeidshandicap en langdurig werklozen aan het werk helpen belonen. GroenLinks stelt voor het risico te delen: werkgevers bieden de zekerheid van werk en de gemeenten zorgen voor de begeleiding.

Klaver wil dit onderbrengen in een publiek-private werk-BV. Zo lopen werkgevers minder risico bij het aannemen van mensen, maar krijgen mensen wel de zekerheid van werk. Vandaag presenteert GroenLinks de nota ‘Werkgeven naar Vermogen,’ waarin voorstellen staan om de Wet ‘Werken naar Vermogen’ van het kabinet te verbeteren.

Nu bezuinigt het kabinet mensen een uitkering in. Klaver pleit voor het belonen van goed gedrag bij werkgevers. Daarnaast moeten werkgevers die te weinig arbeidsgehandicapten en langdurig werklozen aan het werk helpen beboet worden.

Klaver: “GroenLinks wil dat iedereen die kan werken, ook de mogelijkheid krijgt om wat bij te dragen aan de samenleving. Om mensen aan het werk te helpen zullen werkgevers ook partners moeten zijn. Ik wil de drempels die zij ervaren om mensen aan de slag te helpen graag wegnemen door de risico’s van het aan het werk helpen van mensen deels op te vangen me een werk-BV.”

Werkgevers zijn nauwelijks betrokken bij de totstandkoming van de wet, dit terwijl er wel van hen verwacht wordt dat ze banen leveren. Zonder echt te luisteren naar de daadwerkelijke behoeften van werkgevers heeft het kabinet in de wet bepaald dat zij met het instrument loondispensatie wwb-ers, wajongeren en wsw-ers aan het werk kunnen helpen.

Tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer bleek dat loondispensatie helemaal geen banen op gaat leveren. Werkgevers zien veel meer in verschillende vormen van detachering. Uit gesprekken met werkgevers en deskundigen blijkt dat publiek-private samenwerkingsverbanden waar vraag en aanbod samenkomen voor alle partijen het meest aantrekkelijk zijn. GroenLinks presenteert daarom vandaag een plan om hen juist daarin tegemoet te komen.

In de nota ‘Werkgeven naar Vermogen’ is dit het meest in het oog springende voorstel: een publiek-private werk-BV. Deze samenwerking zorgt ervoor dat mensen niet bij de werkgever zelf in dienst komen, maar wel de zekerheid hebben van werk. Als er bij de ene werkgever geen ruimte is, wordt gezorgd voor detachering bij de ander.

Zo delen werkgevers en de overheid het risico dat ze lopen bij deze gesubsidieerde arbeid. Dat werkt een stuk beter dan het sponsoren van de huidige baan, als mensen ergens overbodig worden.

Klaver: “Ik vind het bizar dat deze twee liberale bewindspersonen vergeten zijn de werkgevers te vragen hoe zij mensen aan het werk kunnen helpen. Mensen worden juist hun baan uitbezuinigd. Ik heb uitgebreid contact gehad met werkgevers en presenteer vandaag met deze werk-BV en een aantal andere plannen praktische oplossingen om de risico’s van het aan het werk helpen van arbeidsgehandicapten en langdurig werklozen te delen.”

Lees het hele plan van Klaver.

Bron: Groenlinks.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel