CrossOvernieuws

Het sociale gezicht van gemeenten onderzocht

Iedere twee jaar test de FNV het sociale beleid van de Nederlandse gemeenten op het gebied van armoede, sociale werkvoorziening en thuiszorg. Dit jaar namen 182 gemeenten deel. FNV-voorzitter Agnes Jongerius biedt de uitkomsten van het onderzoek in Amsterdam aan aan wethouder Andrée van Es.

Op hulp uit de WMO wordt bezuinigd
Uit het onderzoek, de Landelijke Monitor Werk Inkomen en Zorg 2012, blijkt dat gemeenten door de bezuinigingen op hun middelen fors moeten ingrijpen in hun sociale beleid. Zo verwacht 97 procent problemen met het re-integratiebeleid door een dalend re-integratiebudget en meer werkzoekenden.

Verder doemen er vooral problemen op bij het plaatsen van werkzoekenden. Van de gemeenten denkt 81 procent dat het aanbod van werkzoekenden niet aansluit bij de vraag van werkgevers en 54 procent denkt dat er te weinig werkplekken zijn.

Vrees voor Wet werken naar vermogen
Gemeenten zijn ook bevreesd voor de Wet werken naar vermogen (WWV). Bijna allemaal (99 procent) verwachten ze problemen als de wet wordt ingevoerd, 85 procent denkt dat er onvoldoende budget is voor de wet en daarnaast vreest 51 procent dat mensen die met de wet te maken krijgen in financiële moeilijkheden komen.

De FNV voert op dit moment actie tegen de WWV. FNV-federatiebestuurder Leo Hartveld: “De actie die wij voeren vindt veel steun bij de verantwoordelijke wethouders. Ook zij zien dat deze wet voor problemen gaat zorgen en de sociale zekerheid afbreekt.”

Wachtlijsten langer
Uit de monitor blijkt dat de wachtlijst voor de sociale werkvoorziening (SW) in de afgelopen twee jaar met 3 maanden is gestegen tot 26 maanden. Van de mensen die wachten op een plek wordt slechts 1 op de 5 in een voortraject geplaatst en van diegenen die een baan vinden via de SW heeft 45 procent een flexibel contract van minder dan één jaar.

Op het gebied van zorg blijkt uit de monitor onder meer dat de helft van de gemeenten de eigen bijdrage voor WMO-voorzieningen heeft verhoogd. FNV pleit er al jaren voor dat van minima (tot 120 procent van het minimuminkomen) helemaal geen eigen bijdrage gevraagd wordt. Slechts 7 procent van de deelnemende gemeenten vraagt geen eigen bijdrage.

Wachttijden uitkering nog steeds te hoog
De FNV vraagt in de monitor al jaren aandacht voor de lange wachttijden waar mensen mee te maken krijgen bij de aanvraag van een bijstandsuitkering. Mede dankzij de FNV-inzet is er een wetswijziging gekomen, waardoor bijstandsgerechtigden na 4 weken recht hebben op een voorschot. Toch blijkt ook weer uit deze editie dat aandacht voor dit onderwerp helaas nog steeds hard nodig is. Hoewel er sprake is van een lichte daling, is de gemiddelde wachttijd nog steeds langer dan 4 weken.

Topscore voor Heerlen
Het beste sociale beleid wordt gevoerd in Heerlen. Met een topscore van 75 punten, het hoogst haalbare, steekt die met kop en schouders boven veel deelnemende gemeenten uit. Gemeenten die ook een heel goede score haalden zijn Bellingwedde, Heemskerk, Veendam en Pekela.
Geldrop-Mierlo, Leiderdorp, Westervoort en Landsmeer presteerden ondermaats en behaalden slechts 5 punten, het minst haalbare.

Landelijke Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2012 pfd

Bron: FNV

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel