CrossOvernieuws

Gemeenten willen niet wachten met de herstructurering sociale werkvoorziening

Zet de € 100 miljoen die nu op de plank van het Gemeentefonds ligt, direct in voor de herstructurering van de sociale werkvoorziening (sw). Dat geld kan worden gebruikt om de lokale effecten van de transitie van de sw-sector verantwoord uit te werken.

Annemarie Jorritsma, voorzitter van de VNG, pleitte daar samen met wethouders van de G4 en de G32 vandaag voor in de Tweede Kamer.

Het kabinet wil eerst de evaluatie van de herstructurering afwachten en pas in 2014 beslissen wat er met het geld gebeurt. De VNG wil daar niet op wachten. Door de teruglopende subsidie per plek in de sociale werkvoorziening (sw-plek) houden gemeenten nauwelijks geld over om begeleiding te bieden aan mensen die onder de toekomstige Wet werken naar vermogen (Wwnv) vallen.

201 gemeenten
De VNG heeft berekend dat 201 gemeenten door het knelpunt in de sociale werkvoorziening geen budget meer overhouden voor begeleiding van andere groepen.

Minder gemeenten in het rood
Als gemeenten direct en structureel € 100 miljoen kunnen inzetten, heeft dat een positieve uitwerking op de financiële situatie van veel gemeenten. Uit nieuwe berekeningen van de VNG blijkt namelijk dat dan niet 201 maar 127 gemeenten in de rode cijfers komen. Bovendien hoeven de ‘rode’ gemeenten minder eigen geld per inwoner toe te leggen op de sociale werkvoorziening.

In plaats van 196 gemeenten houden door de extra middelen 263 gemeenten tussen de 0% en 30% van hun Wwnv-budget over voor de re-integratie van de Wwnv-doelgroep. Zij hoeven een kleiner deel van hun budget in te zetten voor de sociale werkvoorziening.

Perspectief
Het beeld blijft ook met € 100 miljoen extra nog steeds somber, maar het biedt gemeenten meer perspectief dan de huidige plannen. De financiële problemen blijven overeind, maar de grootste knelpunten worden afgezwakt.

Tweede Kamer
Annemarie Jorritsma, voorzitter van de VNG, overhandigde de nieuwe kaart van Nederland vanochtend aan de leden van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ze deed dit samen met enkele wethouders van de G4 en G32.

Deze week behandelt de Tweede Kamer de Wet werken naar vermogen.

Bron: VNG

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel