CrossOvernieuws

Gemeenten al voor invoering werken naar vermogen op achterstand

Wethouder Kool: Gemeenten al voor invoering werken naar vermogen op achterstand

‘De kern van de Wet werken naar vermogen (Wwnv) en de decentralisatie van een aantal taken naar gemeenten is prima. Maar gemeenten krijgen onvoldoende geld om de nieuwe wetten goed uit te voeren. De vergoeding van het Rijk voor mensen in de sociale werkvoorziening gaat omlaag van circa € 27.000 naar circa € 22.500 en extra uitgaven van gemeenten voor bijstandsuitkeringen worden niet gecompenseerd (landelijk gaat het om een tekort van € 290 miljoen).’

‘Gemeenten beginnen hun nieuwe taken dus al met een financiële achterstand. Dat is’, aldus de Haagse wethouder Kool, ‘een heel grote zorg.’

Houtskoolschets
Gemeenten zijn druk bezig zich voor te bereiden op de komst van de nieuwe Wet werken naar vermogen. Zo ook de gemeente Den Haag.In Den Haag kwamen een paar zaken tegelijkertijd bij elkaar. Er waren al vergevorderde plannen om de sociale dienst en het sw-bedrijf (sociale werkvoorziening) samen te voegen en een aantal bezuinigingen door te voeren. Daar is nu de nieuwe wetgeving bij gekomen. De gemeente heeft daardoor een voorsprong bij de voorbereiding op de nieuwe Wet werken naar vermogen.
Wethouder Henk Kool: ‘Op dit moment zitten we in de fase waarin er een houtskoolschets op tafel ligt voor de nieuwe fusiedienst. De meeste keuzes zijn dus gemaakt.’

Werkbedrijf
In grote lijnen gaat er het volgende gebeuren.
Het sw-bedrijf wordt grondig gereorganiseerd en omgebouwd tot een werkbedrijf voor een bredere doelgroep dan alleen sw’ers. ‘In het huidige sw-bedrijf worden nu werkzaamheden gedaan die nooit rendabel te maken zijn. Die worden afgestoten. We kijken welke businesscases rendabel te maken zijn. Die halen we eruit en daarmee gaan we verder in het werkbedrijf. Denk bijvoorbeeld aan werk in de openbare ruimte of de groenvoorziening.’

Drie groepen
In Den Haag worden de mensen met een arbeidsbeperking vanaf volgend jaar met de invoering van de Wwnv globaal in drie groepen verdeeld.

1. De eerste groep zijn de mensen voor wie met hulp snel een baan gevonden kan worden. ‘We streven ernaar om voor deze groep 80% uitstroom uit de uitkering te realiseren.’
2. Dan zijn er de mensen waarvan het niet realistisch is om te verwachten dat ze op korte termijn terechtkunnen op de arbeidsmarkt. Daar gaat de gemeente geen re-integratiegeld in steken. Maar deze mensen worden niet aan hun lot overgelaten. Er wordt gekeken of ze vooruit geholpen kunnen worden met scholing, gezondheidszorg of vrijwilligerswerk. ‘We gaan het begrip wederkerigheid introduceren. Dat betekent dat een tegenprestatie verwacht mag worden voor de uitkering.’
3. De derde groep bestaat uit mensen die wel wat kunnen, maar waarvoor op de reguliere arbeidsmarkt geen plek is te vinden. Deze mensen zullen worden uitgenodigd om in het werkbedrijf te komen werken. De uitkering wordt voor deze mensen aangevuld tot een bedrag tussen het sociaal minimum en het minimumloon. ‘Iemand die iets doet voor zijn uitkering, mag daar ook voor beloond worden.’

Verplichting voor werkgevers
Wethouder Kool zou willen dat werkgevers verplicht worden om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. ‘Nu haken werkgevers af omdat ze de regels te ingewikkeld vinden. Werkgevers zullen op vrijwillige basis geen mensen in hun productieproces opnemen. Ze vrezen een lage productiviteit; ze blijven toch altijd naar hun concurrenten kijken.’

Ingewikkeld
Er is nog veel onduidelijk over de nieuwe wet, vooral over de technische uitvoering bestaat nog veel verwarring. Kool: ‘De wet wordt in een moordend tempo door de Kamer gevoerd. Ik vraag me af hoe dat tot een zorgvuldig besluitvormingsproces moet leiden.

Probleem is ook dat de nieuwe wet heel ingewikkeld is. Als een onderdeel wordt aangepast, dan heeft dat meteen gevolgen voor het hele bouwwerk. Ik vrees dat er een gedrocht uit gaat komen. Mijn advies aan de Kamer is: Pas op dat je de wet niet nog ingewikkelder maakt. Nu al haken veel werkgevers af vanwege de hoeveelheid regels.

Meer informatie
-VNG-dossier Wet werken naar vermogen.

Bron: VNG

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel