CrossOvernieuws

Duizenden kwetsbare jongeren lopen MBO mis

Duizenden jongeren uit het praktijkonderwijs (Pro), de Wijkscholen, Justitiële Jeugdinrichtingen en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) dreigen buiten de boot te gaan vallen.

Dat komt door de voorgenomen verhoging van de toelatingseisen voor het mbo. De nieuwe wetgeving levert een instroombelemmering op waardoor vele jongeren in de problemen gaan komen.

 Konden voorheen jongeren met zogenaamde KSE-deelcertificaten (Kwalificatie Structuur Educatie) instromen in het mbo niveau 2, straks zijn alleen leerlingen met een volledig vmbo-diploma welkom.

Voor vele jongeren blijkt echter een volledig vmbo-diploma niet haalbaar te zijn, terwijl zij zich met KSE-diploma's wel kunnen kwalificeren voor het mbo.

VMBO-diploma verplicht
"Het terechte streven om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen, kan er helaas toe leiden dat kwetsbare jongeren niet meer kunnen instromen in het beroepsonderwijs doordat het vmbo-diploma verplicht wordt", zegt Emil Roelofs, directeur van de IVIO Onderwijs Groep uit Lelystad, die bij de leden van de vaste commissie en de minister aan de bel heeft getrokken.

De onderwijsgroep doet het ministerie van OCW en de ROC's de aanbeveling om ook de tweede weg, namelijk die van KSE, open te houden naar het mbo niveau 2 of hoger, zodat duizenden jongeren de kans niet ontnomen wordt een startkwalificatie te behalen.

Wanneer de nieuwe wetgeving van kracht wordt kunnen KSE-leerlingen alléén nog instromen in de entree-opleidingen. "Dit levert een nodeloze studievertraging op, waarbij de entree-opleiding veel overlap vertoont met wat deze leerlingen in het praktijkonderwijs of op het VSO aangeboden hebben gekregen. Ook verliezen ze hierdoor weer een jaar. Velen zullen om die reden afhaken", zo vreest Roelofs.

Bron: Nationale Onderwijsgids

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel