CrossOvernieuws

Hoe ziet de arbeidsmarkt er in 2026 uit voor jongeren met een beperking?

Locatie: Hotel Corona, aan het Haagse Buitenhof, krap 500 meter van het epicentrum waar men beleid bepaalt, wetsvoorstellen indient en beslissingen neemt, zoals de Wet Werken naar Vermogen.

Hier vond op dinsdag 27 maart een bijzondere bijeenkomst plaats, op initiatief van Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver. Vijf sprekers deelden via een tafelrede hun ideeën over de arbeidsmarkt van de toekomst (2026) en de kansen daarop voor Jongeren met een beperking.

De ruim 45 deelnemers vormden een divers gezelschap, vanuit meerdere domeinen, maatschappelijke sectoren en politieke partijen. Zij lieten zich inspireren door achtereenvolgens, hoogleraar Arbeidsmarkt Ton Wilthagen, werkgeversspecialist Carmen de Jonge van Wissenraet Van Spaendonck, onderwijsdeskundige Ankie Verlaan, bestuurder Fred Paling van UWV en voorzitter Jaap Smit van CNV. Tussen de ‘tafelredes’ door steeds een verdiepende discussie aan de individuele tafels. Dit alles onder leiding van dagvoorzitter Hans Spigt, bestuurslid van CrossOver.

Eenduidige conclusies? Daar ging het niet om, deze middag. Primair was de insteek om de deelnemers te inspireren tot het uitwisselen van gedachten. En: ook argumenten te kunnen ervaren, verzamelen waarom en hoe je - ‘back from the future’ – vandaag stappen zou kunnen zetten om ‘morgen’ in de gewenste richting vorm te geven. De richting van een inclusieve toekomst, met maximale participatie.

En in die zin was het zeker een zinvolle, inspirerende bijeenkomst, met prikkelende discussies, interessante doorkijkjes en vergezichten met betrekking tot de arbeidsmarkt in 2026 en de kansen daarop voor jongeren met een beperking.

Om in dat perspectief, die (ideale?) arbeidsmarkt, toch enkele terugkerende thema’s te noemen:
het belang van het goed/beter matchen van competenties en taken/arbeidsvragen, het belang van een goed gestructureerde doorlopende leerweg van jongsafaan, de noodzaak van drastische veranderingen in het onderwijs, ook wat betreft de opleiding van docenten, en de herijking en andere inrichting van arbeid, werk en banen, de niet te stuiten flexibilisering van werkvormen, en het faciliteren daarvan door zowel werkgevers als overheid (Job Carving, beschermd ZZP-er, banen maken van werk, en werk maken van banen creëren. e.d.)

Vast staat ook dat er tijd voor nodig is om de droom te realiseren; reden om er nu al mee aan de slag te gaan.

Voor meer informatie over de bijeenkomst leest u het volledige verslag.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel