CrossOvernieuws

CG-raad: IJskoud slotdebat Wet werken naar vermogen

De CG-Raad was gisterenavond aanwezig bij het slotdebat WWNV. Het debat startte met een bijna onparlementaire actie van De Krom, waardoor veel rumoer ontstond. PvdA-Kamerlid Mariëtte Hamer greep terecht in. Alle 150 Kamerleden werden opgeroepen en moesten stand-by blijven voor een mogelijke hoofdelijke stemming over het wel of niet doorgaan van het debat. Een hectisch begin van wat uiteindelijk een ijskoud debat zou worden.

Op de valreep had De Krom een tweede nota van wijziging naar de Kamer gestuurd waarin hij via de WWNV een ingrijpende wetswijziging in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) probeerde te regelen, namelijk: het mogelijk maken van aangepaste functies onder het wettelijk minimumloon. Dit is niet volgens de parlementaire spelregels. De Krom moest het voorstel intrekken, maar hiermee was wel de toon gezet voor een laatste ijskoud en afhoudend debat.

Moties en amendementen
Zoals verwacht wees De Krom vrijwel alle amendementen en moties van de oppositie af. Hij ging er inhoudelijk niet meer op in. “Dat is al aan de orde geweest” of “dit gaan we monitoren” was ook het laatste nummer op de langspeelplaat van bijna 30 uur WWNV debat. Drie moties vanuit de oppositie maken kans. Twee van Fatma Koser Kaya (D66) en één van Cynthia Ortega-Martijn (CU). Het oordeel is aan de Kamer bij de stemmingen dinsdag.

Ook een aantal moties vanuit de coalitie laat De Krom over aan het oordeel van de Kamer. Hij voert wel de motie uit van Malik Azmani (VVD) over het mogelijk maken dat oud Wajongers (van voor 2010) over kunnen stappen naar de nieuwe Wajongregeling (regeling 2010 en 2011). Daarnaast komt er nu een derde Wajongregeling (vanaf 2012) voor alleen de nieuwe mensen die volledig duurzaam arbeidsongeschikt (VDA) zijn, die nooit zullen kunnen werken. Hiervoor komt er een AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur).

Er zijn verder geen grote inhoudelijke wijzigingen meer te verwachten. Enige punt dat nog kans maakt, is het laten vervallen van de bureaucratische toegangstoets.
Duidelijk is nu echt dat er twee gedoogpartners zijn, naast de PVV ook de SGP.

Compensatiebeginsel en integrale aanpak
Toch zijn er ook lichtpuntjes. Het compensatiebeginsel en de integrale aanpak komen dichterbij. Alle Kamerleden hebben goed op hun netvlies dat hier de kansen liggen voor betere ondersteuning en minder bureaucratie. Er zijn hierover moties ingediend door zowel de kamerleden Azmani (VVD) / Mirjam Sterk (CDA) als door Hamer (PvdA). De Krom en andere bewindslieden moeten wat dit betreft nog een omslag in denken maken.

Geen zekerheid instrumenten voor re-integratie
Er is geen enkele garantie dat gemeenten kunnen waarmaken dat er ondersteuning beschikbaar is voor alle groepen in de WWNV, naast de SW-ers. Dit maakt het voor werknemers, werkgevers en gemeenten enorm lastig om de beoogde omslag in denken om te zetten in doen. De praktijk zal moeten uitwijzen of er meer banen komen door deze WWNV. De 5.000 stageplekken van De Krom zijn in ieder geval een druppel op een gloeiende plaat. En door het ontbreken van geld voor ondersteuning bij gemeenten worden je kansen om een baan te vinden en te houden kleiner. Duidelijk is dat het hoofddoel bezuinigen is en niet het bieden van reële nieuwe kansen.

Dinsdag aanstaande zijn de stemmingen in de Tweede Kamer.

Bron: CG-raad

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel